Українська література. 9 клас. Авраменко

Ой на горі вогонь горить

Ой на горі вогонь горить,

Під горою козак лежить,

Порубаний, постріляний,

Китайкою покриваний.

Накрив очі осокою,

А ніженьки китайкою;

А в головах ворон кряче,

А в ніженьках коник плаче:

— Ой коню мій вороненький,

Товаришу мій вірненький!

Не плач, коню, надо мною,

Не бий землі під собою.

Біжи, коню, дорогою

Степовою, широкою,

Щоб татари не впіймали,

Сіделечка не здіймали,

Сіделечка золотого

З тебе, коня вороного.

Як прибіжиш під ворота,

Стукни, грюкни коло плота;

Як прибіжиш ти в батьків двір,

Заржи, коню, на весь подвір!

Вийде сестра — розгнуздає,

Вийде мати — розпитає:

— Ой коню мій вороненький!

А де ж мій син молоденький?

— Не плач, мати, не журися:

Та вже ж твій син оженився,

Узяв собі паняночку,

В чистім полі земляночку.

Балади про смерть козака подібні до історичних і козацьких суспільно-побутових пісень, щоправда, у баладах потужніший ліричний струмінь: сум сестри за загиблим братом, матері за сином чи милої за нареченим.

Важкою й ризикованою була служба козака, особливо сторожового: він повинен був день і ніч вартувати, оберігати рідну землю від нападників. У разі небезпеки вартовий мав запалити вогонь. Балада «Ой на горі вогонь горить» починається трагічною картиною: «Ой на горі вогонь горить, / Під горою козак лежить, / Порубаний, постріляний...» Твір уславлює мужність і відданість козаків-захисників.

Балада наповнена символами: кінь — вірний товариш; ворон — смерть; китайка — козацька слава. Над тілом загиблого коник плаче й передає матері трагічну звістку про смерть її сина. Зворушливо звучить діалог коня з матір'ю, про смерть сина він говорить фігурально: «...Та вже ж твій син оженився, / Узяв собі паняночку, / В чистім полі земляночку».

С. Васильківський. Козаки в степу

Б. Прослухайте сучасну інтерпретацію балади «Ой на горі вогонь горить» у виконанні гурту «Мотор'ролла». Чи виправдана балада в рок-стилі?

  • YouTube Гурт «Мотор'ролла». «Ой на горі вогонь горить»

4. Виконайте завдання.

1. Правильним є твердження: «Балади ...

  • А поділяють на козацькі, чумацькі й бурлацькі».
  • Б оспівують лише героїчні вчинки козаків».
  • В мають напружений сюжет і трагічний фінал».
  • Г поділяються на куплети й приспів (рефрен)».

2. Установіть відповідність.

Назва твору

Уривок

1 «Ой летіла стріла»

2 «Ой на горі вогонь горить»

А Ви ж мені, очі, вік вкоротили,

Де ж ви навчились зводить людей?

Б Та вже ж твій син оженився,

Узяв собі паняночку,

В чистім полі земляночку.

В Де матінка плаче,

Там Дунай розлився...

3. Установіть відповідність.

Назва твору

Жанр

1 «Місяць на небі, зіроньки сяють»

2 «Ой на горі вогонь горить»

А балада

Б історична пісня

В пісня про кохання

4. Назвіть ознаки балади як жанру фольклору.

5. Доведіть, що балада — ліро-епічний жанр.

6. Які балади ви вивчали на уроках зарубіжної літератури? Чим вони відрізняються від українських балад?

7. У чому виявляється трикратність у баладі «Ой летіла стріла»?

8. Який момент у сюжеті балади «Ой летіла стріла» став для вас несподіваним? Чим пояснюється такий несподіваний поворот у баладі як фольклорному жанрі?

9. Які символи використано в баладі «Ой на горі вогонь горить»? Якщо не знати значення цих символів, то як це вплине на сприйняття змісту балади?

10. Прокоментуйте назву балади «Ой на горі вогонь горить».

11. Якими, на вашу думку, мають бути мелодії до вивчених балад (настрій, ритм, музичні інструменти та ін.)?

12. Прочитайте баладу «Ой на горі вогонь горить» за ролями.

5. Виконайте домашнє завдання.

1. Випишіть із вивчених балад по 2-3 приклади епітета, персоніфікації, гіперболи й порівняння.

2. У фольклорних творах, у баладі «Ой летіла стріла» зокрема, нерідко згадується Дунай. Знайдіть у мережі Інтернет, яке ще значення, окрім назви найбільшої річки Європи, має це слово в усній народній творчості (за бажанням).

  • YouTube «Ой летіла стріла»

До речі...

Дунаєм називають не лише одну з найбільших річок Європи. У фольклорних творах це слово вживають з іншим значенням. Про це ви дізнаєтеся, переглянувши експрес-урок.

  • YouTube Чому саме на дунаї Ярославнин голос чується?