Мистецтво. 8 клас. Кондратова

§ 34. Стилі та напрями в різних видах мистецтва

Вирушаймо в цікаву подорож, під час якої ви зможете не тільки пригадати вивчений протягом року матеріал, а й перевірити свої знання.

ПЕРША ЗУПИНКА — АРХІТЕКТУРА

Знайдіть відповідність між характерними особливостями архітектурних споруд та мистецькими стилями. Оберіть завдання за різними ступенями складності й оцініть свої знання: за кожне завдання червоного кольору — 4 бали, зеленого кольору — 3 бали, жовтого кольору — 2 бали. Максимальна кількість балів — 12.

Розгляньте ілюстрації. Назвіть кожну споруду та стиль, до якого вона належить.

Розгляньте зображення замків різних стилів. Доберіть до кожного відповідну назву: готичний замок, замок у стилі романтизм. Обґрунтуйте свій вибір. Знайдіть спільні та відмінні риси.

ДРУГА ЗУПИНКА — СКУЛЬПТУРА

Розгляньте зображення скульптурних творів. Визначте і назвіть стилі, до яких вони належать.

ТРЕТЯ ЗУПИНКА — МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Розгляньте ілюстрації. Знайдіть на них музичні інструменти, які були популярними в епоху романтизму та добу бароко. Розкажіть про віденську школу класицизму та її досягнення в музичному мистецтві.

ЧЕТВЕРТА ЗУПИНКА — ЖИВОПИС

Розгляньте ілюстрації. Визначте стилі, до яких належать зображені твори живопису.

П’ЯТА ЗУПИНКА — ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

За назвою або ключовим словосполученням, що стосується театру, назвіть стиль та коротко охарактеризуйте театральне мистецтво відповідної епохи.

Театр В. Шекспіра

Трагедії Евріпіда

Комедія дель арте

Мейнингенський театр

Театр «Комеді Франсез»

Розгляньте ілюстрації. Назвіть відповідні епохи та стилі. Пригадайте імена видатних діячів театрального мистецтва.

ШОСТА ЗУПИНКА — ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО

Розгляньте ілюстрації. Назвіть вид декоративного мистецтва та стилі, у яких виготовлені зображені вироби.

СЬОМА ЗУПИНКА — МОДА

Розгляньте зображення костюмів різних епох. Назвіть стилі, до яких вони належать.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ

Увесь навчальний рік ми займалися створенням цікавих проектів. Настав час їх презентувати та визначити найкращі.

У номінації «Індивідуальний проект» беруть участь учнівські проекти, які набрали найбільшу кількість голосів після проведеного голосування.

У номінації «Груповий проект» беруть участь проекти, підготовлені вашими творчими групами.

У номінації «Колективний проект» під назвою «Архітектура мого краю» бере участь увесь клас.

Підготуйте своє електронне портфоліо до презентації.