Мистецтво. 8 клас. Кондратова

§ 33. Романтизм та реалізм у світовій культурі

Перегляньмо разом уривок із фільму «Стилі архітектури» (на ваш вибір). Розкажіть про свої враження від мистецтва минулого. Назвіть шедеври архітектури, які найбільше вам сподобалися.

Виконайте запропоновані завдання та оцініть свій рівень знань.

Розгляньте ілюстрації та визначте стиль архітектури зображених будівель.

За наведеною характеристикою визначте стиль скульптури.

 • 1. Властиві гуманізм, повернення до давньоримських джерел, дотримання законів перспективи і пропорцій.
 • 2. Характерні динамізм поз, експресивність жестів, підкреслена театральність образів, зображення певного моменту якоїсь дії.
 • 3. Притаманні камерність, декоративність, естетизм, легкість і динамічність поз, інтимне трактування образу.
 • 4. Характерними є емоційна напруженість, патетичність, громадянська спрямованість, реалістичність зображень у поєднанні з глибоким символізмом.

Розгляньте зображені шедеври живопису. З’ясуйте, до яких стилів вони належать. Назвіть авторів картин та визначте жанри живопису.

За характеристикою досягнень музичного і театрального мистецтва спробуйте визначити назву стилю.

 • 1. Звернення до тем протесту проти насилля і пригноблення, ідеї боротьби за звільнення, увага до людських почуттів, переживань, внутрішнього світу людини; найпоширеніші жанри: опера, симфонія, оперета, балет, увертюра, сюїта, поема, камерна п’єса, романс, пісня тощо.
 • 2. Камерна музика: зародження нових жанрів фортепіанної мініатюри (експромт, фантазія); симфонічна музика: поява програмних симфонічних творів (програмна увертюра), розширення груп оркестру (духові, арфа); реформація опери: відмова від арій, дуетів, ансамблів з хорами, поява великих наскрізних вокально-симфонічних сцен, драматичних монологів, діалогів; вокальна музика: вокальні цикли пісень, романси, балади.
 • 3. Зображення сценічних персонажів близькими до реального життя, з реалістичною режисурою і постановкою; основи театру закладені ще античними греками та в епоху Середньовіччя, головна філософська сутність — предмети видимого світу існують незалежно від людського пізнання.
 • 4. Головним предметом сценічного мистецтва є людина, її душевний світ; набули поширення жива розмовна мова, стрімкий емоційний жест акторів, позбавлений навмисної балетної округлості і благородної величі; відмова від єдності, часу, місця й дії, пишних декорацій, декламацій та наспівів.

Віртуальна мандрівка до музеїв світу

Галерея Google art Project запрошує вас в онлайн-тур до найбільших музеїв світу, де ви зможете ознайомитись із шедеврами мистецтва романтизму та реалізму.

 • Розкажіть про особливості мистецтва романтизму в світовій культурі.
 • Які риси притаманні архітектурі романтизму?
 • Назвіть імена видатних скульпторів кінця XIX — початку XX століть.
 • Назвіть характерні особливості музичного мистецтва реалізму.
 • Розкажіть про досягнення театрального мистецтва на зламі XIX—XX століть.

Створіть живописні композиції в стилях романтизм та реалізм. Для цього пригадайте, які мистецькі жанри та художні образи притаманні цим стилям. За допомогою певних засобів виразності спробуйте відтворити у своїх малюнках епізоди з життя людей тих епох. Прототипами образів ваших робіт можуть стати ваші однолітки та рідні. Техніка виконання — акварель.