Мистецтво. 8 клас. Кондратова

§ 16. Мистецтво в культурі минулого

Віртуальна мандрівка до музеїв світу

Галереї Google art Project запрошують вас в онлайн-тур найбільшими музеями світу, в яких представлені сотні виставкових залів. Користуючись панорамним відео, що оснащене технологією 3D, за допомогою функції Street View ви матимете можливість «прогулятися» музейними галереями. Наша подорож відбудеться за обраним вами маршрутом — до музейних залів, у яких експонуються шедеври античного, візантійського, романського і готичного мистецтва, а також мистецтва епохи Ренесансу (за електронною адресою: https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project).

Розгляньте ілюстрації. Пригадайте назви скульптурних творів та визначте стилі, до яких вони належать.

Розгляньте зображення споруд і виконайте завдання.

  • 1. Назвіть кожну споруду та стиль, до якого вона належить.
  • 2. Перелічіть художні засоби, які допомогли вам розпізнати ці будівлі.
  • 3. Коротко охарактеризуйте особливості, притаманні архітектурі кожного стилю.
  • 4. Виділіть спільні та відмінні риси в архітектурному мистецтві минулого.

Розгляньте ілюстрації. Пригадайте назви зображених шедеврів живопису і виконайте завдання.

  • 1. Визначте, до яких стилів мистецтва належать представлені твори.
  • 2. Назвіть характерні стильові ознаки, які допомогли вам розпізнати кожен твір.
  • 3. Коротко охарактеризуйте живописне мистецтво минулого, опираючись на подані зразки.
  • 4. Виділіть спільні та відмінні риси у засобах виразності живопису кожного стилю.

Пригадайте, які мистецькі стилі та напрями ви вивчали впродовж першого семестру і які особливості притаманні кожному з них.

Перевірте свої знання за допомогою тестів різного ступеня складності. Оберіть завдання, позначені певним кольором, і оцініть себе: за кожну правильну відповідь на завдання червоного кольору — 4 бали, завдання зеленого кольору — 3 бали, жовтого кольору — 2 бали. Таким чином, максимальна кількість балів за завдання будь-якого рівня — 12 балів.

Напишіть есе, коротко охарактеризувавши декоративно-прикладне, музичне, театральне мистецтво чи моду того стилю, який вам сподобався найбільше. Також ви можете викласти свої міркування про розвиток мистецтва певної епохи на теренах України.