Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Практична робота

Розв'язування генетичних задач

Мета: навчитися розв’язувати генетичні задачі; закріпити здобуті знання

1. У гороху фіолетовий колір пелюсток домінує над білим. Дослідники провели схрещування рослини з фіолетовими квітками та рослини з білими квітками. Отримане покоління мало рівну кількість рослин із квітками обох кольорів. Визначте генотипи батьківських рослин. Як називається такий тип схрещування?

2. Користуючись решіткою Паннета (§ 33), визначте генотипи та фенотипи покоління від схрещування організмів AaBB х Aabb.

3. Схрестили дві рослини нічної красуні, що мали білі та червоні квітки. Усі рослини отриманого покоління мали пелюстки рожевого кольору. Відомо, що за вияв цієї ознаки відповідає один ген. Як називається такий тип успадкування? Яким буде фенотип покоління від схрещування рослин з рожевими та білими квітками?

4. У подружжі чоловік має четверту групу крові, а жінка -другу Відомо, що батько жінки має першу групу крові. Визначте генотипи чоловіка та жінки. Яку групу крові можуть мати їхні діти?

5. Уявіть, що ви працюєте в закладі медико-генетичної консультації. До вас звернулося подружжя, у якому чоловік має глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназний дефіцит - патологію обміну вуглеводів, що передається як Х-зчеплена рецесивна ознака. Його дружина не має цього захворювання, у її родині також це захворювання не зустрічалось. Якою є ймовірність народження в них дитини із цим захворюванням? Чи є різниця в імовірності народження хворих хлопчика чи дівчинки?

6. Sonic hedgehog (shh, «їжачок Сонік») - це назва білка (і відповідного гена), що регулює розвиток кінцівок. Він перебуває під впливом гена LMBR1, локус якого міститься в 7-й хромосомі. Мутація хоча б в одній копії LMBR1 призводить до порушення нормальної експресії гена shh, унаслідок чого на кінцівці розвиваються додаткові пальці (полідактилія). Визначте характер успадкування такої форми полідактилії. Чи можливе народження дитини із захворюванням у здорового подружжя?

7. Пробанд має захворювання - галактоземію (порушення вуглеводного обміну, яке передається аутосомно-рецесивним шляхом. Його батьки не мають цього захворювання. Відомо, що по лінії матері це захворювання мав прадід, а інші родичі не мали. Дружина пробанда не має цього захворювання, у її родині також це захворювання не траплялося. Побудуйте родовід (з правилами можна ознайомитися на наступній сторінці). Установіть генотипи пробанда і його батьків. Якою є ймовірність народження в пробанда дитини з цим захворюванням?

Правила складання родоводів

Генеалогічний метод є одним з основним способів з’ясування типу успадкування ознак людини та визначення генотипів родичів людини.

Людина, відносно якої складають родовід, мас назву пробанд. Родовід зображають графічно у формі генеалогічного дерева. Основні символи, які використовують під час його побудови:

Старші покоління зображають угорі. Приклад родоводу та його опису:

«Пробанд - жінка, яка має певне захворювання. Її батьки та брат не мають цього захворювання».

Аналіз цього родоводу: оскільки хвороба з’явилася в здорових батьків, вона, найімовірніше, є рецесивною. Отже, пробанд є рецесивно гомозиготним, а батьки є гетерозиготними.

Наведіть аргументи щодо правильності твердження або спростуйте його.

Проект

Етапи реалізації проектів

1. На основі вивченої інформації та з допомогою додаткових джерел складіть інформаційне повідомлення на одну із запропонованих тем.

Генетичний моніторинг у людських спільнотах

Що таке генетичний моніторинг?

Якими методами його здійснюють?

Які завдання генетичного моніторингу?

Наведіть приклади конкретних результатів.

Скринінг - програми для новонароджених

Що таке скринінг?

Якими методами його здійснюють?

У чому важливість і корисність скринінгу новонароджених?

Генотерапія та її перспективи

Що таке генотерапія?

Які існують сучасні методи генотерапії?

Які хвороби можна лікувати за їх допомогою?

Які новітні методи генотерапії зараз тестують учені?

Можливі форми представлення проекту:

• виготовлення постера, плаката або буклета;

• підготовка мультимедійної або скрайб презентації;

• створення короткого відеокліпа.

2. Ознайомте з підготовленим проектом своїх однокласників та однокласниць, батьків, учнів та учениць молодших класів.