Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Лабораторна робота

Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

Мета: встановити закономірності модифікаційної мінливості.

Обладнання та матеріали: рослинні об’єкти (листки, бульби картоплі, насіння, суцвіття злакових рослин тощо), лінійка, олівець, ручна лупа.

Перебіг роботи:

1. Визначте ознаку, яку будете досліджувати в запропонованому об’єкті.

2. Полічіть загальну кількість запропонованих для дослідження об’єктів (n) і запишіть у таблицю.

3. Визначте довжину кожного листка (або кількість вічок бульби картоплі, квіток суцвіття тощо) - варіанту (V) ознаки.

4. Полічіть частоту зустрічальності кожної варіанти (Р).

5. Побудуйте графік частоти зустрічальності кожної варіанти досліджуваної ознаки.

6. Проаналізуйте графік. Сформулюйте закономірності модифікаційної мінливості.

1. Що таке неспадкова мінливість?

2. Поясніть біологічне значення неспадкової мінливості.

3. Наведіть приклади модифікаційної мінливості в людини.

4. Які закономірності модифікаційної мінливості були виявлені вами під час дослідження?