Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень

Обмін речовин і перетворення енергії

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Процес утворення органічних сполук з неорганічних за рахунок світлової енергії називають

А гліколізом

Б фотолізом

В фотосинтезом

Г хемосинтезом

2. Із залишків глюкози в клітині можуть утворюватися

А нуклеїнові кислоти

Б полісахариди

В ліпіди

Г білки

3. Укажіть поміж зображених автотрофний організм.

4. Укажіть спосіб живлення гетеротрофного організму, за якого один з організмів певний час використовує іншого як джерело живлення та середовище існування.

А хижацтво

Б фітофагія

В сапрофагія

Г паразитизм

5. На рисунку зображено один зі способів цитозу. Який процес забезпечується в такий спосіб?

А дифузія кисню

Б дифузія вуглекислого газу

В поглинання клітинами бактерій

Г підтримання концентрації йонів Na+ у клітині

6. Укажіть захворювання, яке виникає внаслідок нестачі вітамінів.

А рахіт

Б поліомієліт

В дизентерія

Г ендемічний зоб

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Спільною ознакою фотосинтезу та хемосинтезу є

А засвоєння світлової енергії

Б виділення кисню в атмосферу

В розщеплення органічних речовин

Г синтез органічних речовин з неорганічних

8. Учень та учениця обговорювали енергетичну цінність фруктів, уміст речовин у яких наведено. Учень зазначив, що найбільшу енергетичну цінність має інжир, який містить більше жирів і білків. Учениця зазначила, що найменшу енергетичну цінність має виноград.

Хто має рацію?

Фрукти

Уміст у 100 г продукту

Білки

Жири

Вуглеводи

Інжир

2,8

0,9

57,8

Фініки

2,1

0,6

72,3

Виноград

0,1

0

17,3

А лише учень

Б лише учениця

В обоє мають рацію

Г обоє помиляються

9. Прочитайте опис: «Ферменти, які розщеплюють вітаміни, малоактивні за низьких температур». Укажіть умову зберігання або обробки харчових продуктів, яка пов’язана з описаною властивістю.

А овочі та фрукти необхідно зберігати в закритих контейнерах

Б овочі та фрукти необхідно зберігати охолодженими

В мити овочі та фрукти краще до нарізання

Г варити овочі треба в невеликій кількості води

Тестові завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Укажіть правильні твердження щодо енергетичного обміну.

Частина енергії, яка вивільняється в реакціях, запасається під час утворення молекул

1 глюкози

2 кисню

3 АТФ

В еукаріотичних клітинах пов’язаний з функціонуванням

1 комплексу Гольджі

2 клітинного центру

3 мітохондрій

Одним з процесів є

1 гліколіз

2 фотосинтез

3 хемосинтез

11. Укажіть правильні твердження щодо білків.

Мономерами є

1 жирні кислоти

2 амінокислоти

3 нуклеотиди

Одна із функцій в клітині

1 каталітична

2 теплоізоляційна

3 збереження спадкової інформації

До білків належить

1 крохмаль

2 пепсин

3 хітин

Виконайте обране завдання в письмовій формі (3 бали)

Обґрунтуйте взаємозв’язок пластичного та енергетичного обміну в рослинній клітині.

Оцініть важливість раціонального харчування для збереження здоров’я.