Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Індивідуальні завдання

Еритроцити та АТФ-аза

Рідина

Na+

K+

PO3−
4

Плазма крові

142

5

2

Спинномозкова рідина

142

3

-

Цитоплазма еритроцита

19

136

140

Ознайомтеся з інформацією:

«Енергетичними молекулами клітини є АТФ. Органічна сполука АТФ-аза забезпечує відщеплення від молекули АТФ третього залишку ортофосфатної кислоти. Цей процес супроводжується вивільненням енергії, яку використовує клітина, а тому АТФ-ази задіяні в багатьох клітинних функціях. Зокрема було досліджено, що молекула АТФ є «паливом» для роботи натрій-калієвого насосу клітинних мембран. Тоді перед ученими постало питання: чи не містять мембрани спеціальної АТФ-ази, яка передає натрій-калієвому насосу енергію від АТФ? У 1957 році фермент Na+-K+-ATФ азу було відкрито данським хіміком Йенсом Скоу, за що він отримав Нобелівську премію з хімії (1997 р.). Цікаві відомості щодо взаємозв’язку цього ферменту з роботою натрій-калієвого насоса були отримані на мембранах еритроцитів. Йонний склад еритроцитів людини відрізняється від навколишнього середовища (див. таблицю), що свідчить про активну роботу насоса. У порівнянні з умістом еритроцитів людини, в еритроцитах собак та кішок багато йонів Натрію. Виявилося, що мембрани еритроцитів цих тварин не містять АТФ-азу, а людини містять.»

Завдання 1. Яке з тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?

А ферменти за своєю хімічною природою є білками

Б робота натрій-калієвого насоса зумовлює переважання йонів Калію в позаклітинному середовищі організму людини

В наявність великої кількості йонів Натрію в еритроцитах кішок і собак свідчить про активну роботу натрій-калієвого насоса

Г робота натрій-калієвого насоса мембран еритроцитів людини пов’язана з наявністю АТФ-ази

Завдання 2. Учень та учениця аналізували наведену таблицю вмісту деяких йонів у рідинах організму людини. Учень зазначив, що більша кількість ортофосфат-аніону міститься у внутрішньоклітинному середовищі в порівнянні з плазмою крові. Учениця зауважила, що цей аніон необхідний для синтезу АТФ. Хто має рацію?

А лише учень

Б лише учениця

В обоє мають рацію

Г обоє помиляються

Завдання 3. Поясніть взаємозв’язок будови та функції молекули АТФ.

Індивідуальні завдання

Кисень і висота

Ознайомтеся з інформацією:

«Під час підйому людини в гори одночасно понижується атмосферний тиск, парціальний тиск кисню в атмосфері і легеневих альвеолах. Це може викликати гіпоксемію - знижений уміст кисню в крові, а також гіпоксію (кисневе голодування) - стан, що виникає за недостатнього постачання тканин киснем або порушенні його використання в процесі біологічного окиснення. Кисень необхідний для процесів окисного фосфорилювання, за якого синтезується АТФ. Дефіцит кисню порушує перебіг усіх процесів в організмі, що залежать від енергії АТФ, наприклад роботу мембранних насосів клітин, що транспортують йони проти градієнту концентрацій, синтез високомолекулярних сполук - ферментів, рецепторів гормонів, медіаторів тощо.»

Завдання 1. Яке з тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?

А синтез вуглеводів і жирів в організмі людини відбувається без участі АТФ

Б унаслідок підйому в гори одночасно підвищується атмосферний тиск, що може викликати гіпоксію

В унаслідок зниження постачання до організму кисню може порушуватися проведення нервових імпульсів

Г із пониженням атмосферного тиску підвищується парціальний тиск кисню в легеневих альвеолах

Завдання 2. Учень та учениця аналізували графік залежності насичення гемоглобіну киснем і залежності атмосферного тиску від висоти над рівнем моря.

Учень зазначив, що із збільшенням висоти над рівнем моря насичення гемоглобіну киснем знижується. Учениця висловила судження, що це відбувається через зростання атмосферного тиску. Хто має рацію?

А лише учень

Б лише учениця

В обоє мають рацію

Г обоє помиляються

Завдання 3. Які можливі шляхи адаптації організму людини під час підйому в гори та до проживання в місцевостях, що розташовані високо над рівнем моря?