Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Практична робота

Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини

Мета: виявити метаболічні шляхи вуглеводів, ліпідів, білків в організмі людини; скласти схеми їхнього обміну

1. Ознайомтеся з інформацією.

Більшість органічних сполук розщеплюється з вивільненням енергії. Основними джерелами енергії в клітині здебільшого є вуглеводи й жири. Процес енергетичного обміну, аналогічний розщепленню глюкози, відбувається й під час окиснення інших речовин, зокрема жирних кислот та амінокислот. Проте треба пам’ятати, що білки повністю розщеплюються для постачання організму енергії лише в разі нестачі інших енергетичних сполук (див. схему). Речовини однієї хімічної природи можуть перетворюватися на речовини іншої хімічної природи. Наприклад, під час розщеплення глюкози утворюється піровиноградна кислота, яка потім у циклі Кребса перетворюється на інші органічні кислоти. Якщо до них приєднується аміногрупа, синтезуються амінокислоти. У результаті хімічного перетворення амінокислот можуть утворюватися нітрогеновмісні основи, які є компонентами нуклеотидів. З органічних кислот згаданого циклу також синтезуються жирні кислоти, необхідні для утворення молекул жирів і фосфоліпідів. Отже, процесом, що об’єднує обмін вуглеводів, білків і ліпідів, є цикл Кребса (див. схему).

2. Виявіть шляхи потрапляння вуглеводів, ліпідів і білків в організм людини, використовуючи додаткову літературу та інтернет-джерела.

3. Складіть схеми обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини.