Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Індивідуальні завдання

Відкриття нових видів в Індокитаї

Прочитайте інформацію, наведену у фрагменті статті.

Національний парк Кат Тен, Південний В’єтнам

«Різноманітні ландшафти Індокитаю - від гірських лісів до болотистих низин. Кожного року зоологи та ботаніки відкривають тут нові для науки види тварин і рослин. Лише у 2008 році тут було описано 63 невідомих науці видів хребетних тварин - 28 видів риб, 18 видів рептилій, 14 видів амфібій, 2 види ссавців та 1 вид птахів, а також 100 видів вищих рослин». (Greater Mekong — New species discoveries 2008. WWF 2008).

Завдання 1. Яке з висловлювань підтверджується інформацією, наведеною у фрагменті статті.

А пристосованих до життя у водному середовищі видів тварин відкрито менше в порівнянні з кількістю видів, які пристосовані до життя на суходолі Б видів тварин, що є теплокровними, відкрито менше в порівнянні з кількістю відкритих видів холоднокровних тварин В на території Індокитаю не трапляються види безхребетних тварин Г на території Індокитаю не трапляються види нижчих рослин

Завдання 2. Учень та учениця аналізували графік «Відкриття нових видів з 1750 року». Учень зазначив, що в період з 1750 року було описано більше 1 млн нових видів. Учениця висловила судження про підвищення темпів відкриття нових видів в останні 100 років. Хто має рацію?

А лише учень

Б лише учениця

В обоє мають рацію

Г обоє помиляються

Відкриття нових видів з 1750 року

Завдання 3. Уявіть, що ви - дослідник або дослідниця в галузі зоології. Які території ви оберете для наукових досліджень, аби відкрити й описати якомога більше нових видів? Відповідь обґрунтуйте.

Індивідуальні завдання

Ліси України

Лісистість областей України (2011 рік)

Ознайомтеся з інформацією.

«Ліси України забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах, але розташовані на території дуже нерівномірно (див. карту). Сформовані понад 30 видами деревних порід, поміж яких домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Високий відсоток заповідних лісів (16,1%), який має стійку тенденцію до зростання».

Завдання 1. Яке з тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?

А південна частина території України заліснена більше в порівнянні з північною

Б максимальний ступінь лісистості території областей є вищим за 70 %

В в Українських Карпатах ліси ростуть більш ніж на 25 % території

Г переважна частина території України заліснена менше за 5 %

Завдання 2. Учень та учениця аналізували діаграму «Розподіл площі лісів України за переважаючими деревними видами». Учень зазначив, що близько 42% площі лісів займають хвойні рослини. Учениця висловила судження, що більше 50 % площі лісів займають покритонасінні рослини. Хто має рацію?

А лише учень

Б лише учениця

В обоє мають рацію

Г обоє помиляються

Завдання 3. Які причини, на Вашу думку, високого відсотка заповідних лісів в Україні?