Україна від початку агресії більшовицької Росії до розпуску УЦР - Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 14. Україна від початку агресії більшовицької Росії до розпуску УЦР

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події початку Української революції;

• виявляти вміння синхронізувати історичні події періоду;

• визначати роль і наслідки боротьби політичних партій за вплив на населення України;

• формулювати власні судження щодо причин і наслідків Брестського мирного договору;

• називати та застосовувати поняття й терміни: революція, опозиція, політична боротьба, місцеві органи влади, національно-територіальна автономія, переворот, більшовики, диктатура, ревком, ультиматум, національно-персональна автономія, універсал;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. У чому ви вбачаєте здобутки, а в чому прорахунки Центральної Ради?

2. Охарактеризуйте прорахунки Центральної ради в зовнішній політиці.

IIІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати текст «Маніфесту до українського народу» за підписом В. Леніна та Л. Троцького від 4 грудня 1917 р., відповісти на запитання та виконати завдання.

1. Чи могла ЦР прийняти такі вимоги?

2. Чи могла Центральна рада залагодити конфлікт з радянською росією мирним шляхом?

3. Визначте основні причини і привід першої війни між УНР і радянською Росією.

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте історичне джерело і поміркуйте, як пов’язана ця резолюція з «Маніфестом до українського народу».

Із Резолюції І Всеукраїнського з'їзду рад у Харкові «Про Донецько-Криворізький басейн». Грудень 1917 р.

«Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів протестує проти злочинної імперіалістичної політики керівників козацької та української буржуазних республік, які намагаються поділити між собою Донецький басейн, і буде добиватися єдності Донецького басейну в межах Радянської Республіки».

Робота з історичною картою

1. Розгляньте карту в атласі «Перша війна радянської Росії з Українською Народною Республікою (грудень 1917 — травень 1918 рр.)».

2. Визначте напрямки наступу радянських військ на Україну.

3. Укажіть місто, у якому розпочав свою роботу І Всеукраїнський з’їзд рад, а також місто, де було проголошено встановлення радянської влади в Україні.

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати матеріал щодо рішень, прийнятих під час Харківського з’їзду Рад. Як вони вплинули на ситуацію в Україні?

Робота з історичними джерелами

1. Опрацюйте текст Четвертого Універсалу, випишіть основні його положення в зошит.

2. Порівняйте всі універсали Центральної Ради. Який з них, на вашу думку, мав найбільше значення в державотворенні для України? Доведіть свою думку.

3. Чому Центральна Рада тривалий час не наважувалася на проголошення незалежності України?

4. Як, на ваш розсуд, це впливатиме на подальшу події в Україні?

5. Прокоментуйте нижченаведене висловлювання В. Винниченка про війну радянської РСФРР проти УНР.

«Не вона, мовляв, уже тепер вела війну з Україною, а Харківський Український уряд боровся проти Київського, тепер, мовляв, це хатня справа самого українського народу. Натуральна річ, що це була тільки одна формальність, бо харківський уряд усі директиви одержував з Петрограда й вів військові операції силами руського уряду».

Повідомлення учнів

Виступи учнів з повідомленями про бій під Крутами.

Робота з підручником

• Прочитайте текст Берестейського мирного договору 27 січня (9 лютого) 1918 р. і виконайте завдання до нього.

Завдання

1. Підписання Брестського договору — це спроба досягти соборності українських земель. Доведіть фактами чи спростуйте це твердження.

2. Більшовики чи іноземне втручання — кому УЦР віддала перевагу? Який аргумент вплинув на її рішення?

Робота з історичною картою

• Назвіть зміни, яких зазнала територія, підвладна УНР, внаслідок укладання Брестського мирного договору порівняно з Третім Універсалом.

Робота зі словником

Кримська операція 1918 р. — військовий похід спеціальної групи армії Української Народної Республіки на чолі з полковником Петром Болбочаном у квітні 1918 року на Крим проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.

Учитель. Далі через політичний конфлікт між керівництвом УНР і союзниками Німецької імперії війська УНР були вимушені покинути Крим, не дійшовши до Севастополя, як це було передбачено первісним планом.

Метод «Мікрофон»

• Спрогнозуйте причини падіння Центральної Ради.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.