Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 7. Україна у XVIII ст.

План

1. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України у XVIII ст. Посилення феодально-кріпосницького тиску.

2. Наступ російського царату на автономію України. Повна ліквідація української державності.

3. Суспільно-політичний лад і розвиток Правобережної України у XVIII ст. Соціально-національні рухи: Гайдамаччина, Опришківство, Коліївщина.

Основні поняття: Гетьманщина, Північна війна, Малоросійська колегія, Задунайська Січ, губернія, Новоросія, Жалувана грамота дворянству, гайдамацький рух, Коліївщина, рух опришків, поділи Речі Посполитої.

Теми презентацій

1. Українське козацтво у загальноісторичному контексті.

2. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

3. Гетьман К. Розумовський.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте діяльність гетьмана І. Мазепи.

2. Які наслідки мав перехід гетьмана І. Мазепи та його прихильників на бік шведського короля Карла XII?

3. Коли відбулася Полтавська битва?

4. Назвіть етапи остаточної ліквідації автономного устрою України Катериною II.

5. Які були причини для виникнення гайдамацького руху на Правобережжі?

6. Охарактеризуйте рух опору польському гнобленню у західноукраїнських землях XVIII ст.?

Цільові навчальні завдання

1. Порівняйте становище Лівобережної та Правобережної України у XVIII ст.

2. Як ви думаєте, чому більшість українського населення 1708 р. не підтримала гетьмана І. Мазепу?

3. Як ви оцінюєте постать І. Мазепи?

4. Якою була роль козацтва в загальноісторичному контексті протягом його існування?

5. Як поставилася козацька старшина до ліквідації автономного устрою українських земель?

6. Як змінилось геополітичне становище українських земель наприкінці XVIII ст.?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

Розкриваючи перше питання, треба звернути увагу на зміни в соціально-економічному становищі українського суспільства протягом XVIII століття. Хто і коли увів 2-денну обов’язкову панщину? Назвіть засоби, якими царський уряд погіршував соціальне та економічне становище українців. Хто і коли остаточно «закріпачив» українських селян?

При розгляді другого питання треба охарактеризувати діяльність гетьманів України, починаючи з І. Мазепи та закінчуючи К. Розумовським. На Вашу думку, гетьман І. Мазепа зрадник чи ні? Наведіть аргументи, які підтверджували б Вашу думку. Слід згадати конституцію П. Орлика як одну з перших конституцій в Європі. Вкажіть етапи ліквідації української автономії. Яким чином Перша та Друга Малоросійські колегії сприяли цьому?

У третьому питанні визначте особливості в соціально-економічному розвиткові, притаманні Правобережній Україні. Які фактори сприяли їм? Назвіть причини гайдамацького руху. Під якою назвою цей рух набув найбільшого розмаху, хто були його ватажками та коли це відбувалося? У якій частині України розповсюджувався рух опришків та хто його найбільш відомий ватажок? Які наслідки це мало для історії Речі Посполитої?