Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 6. Хмельниччина та «Руїна»

План

1. Причини, рушійні сили, хронологічні рамки та початок національно-визвольної війни сер. XVII ст.

2. Перебіг бойових дій. Утворення гетьманської держави.

3. Переяславська угода й «Березневі статті» 1654 р.

4. Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII ст. Соціальна політика гетьманського уряду. «Руїна».

Основні поняття: національно-визвольна війна, національна революція, гетьманщина, рушійні сили, Зборівський мир, Білоцерківський мир, Переяславська рада, Березневі статті, слобода, Слобожанщина, чорна рада, Руїна, Малоросія, Андрусівське перемир’я, Вічний мир.

Теми презентацій

1. Утворення козацької держави та її еволюція.

2. Б. Хмельницький - державний діяч і полководець.

3. Слобідська Україна в XVII-ХVIII ст.

4. Історія виникнення м. Харкова.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів

Складіть хронологічну таблицю «Основні події визвольної війни сер. ХVII ст.»:

Дата

Подія

Зміст

Питання для самоперевірки

1. Назвіть причини національно-визвольної війни.

2. Хто став союзником Б. Хмельницького у війні та чому?

3. Назвіть рушійні сили Хмельниччини.

4. Охарактеризуйте Зборівську та Білоцерківську угоди.

5. Основні положення «Березневих статей».

6. У чому суть Гадяцької угоди?

7. Який період української історії називають «Руїною», які були її наслідки?

Цільові навчальні завдання

1. Які точки зору існують в історіографії щодо подій середини ХVII ст.?

2. Коли виникла українська державність у ході війни, обґрунтуйте свою точку зору.

3. Які альтернативи мав Б. Хмельницький на початку 1654 року?

4. Як історики оцінюють Березневі статті, наведіть їх погляди.

5. Чому Слобожанщина отримала таку назву?

6. Чому період 1657-1687 рр. називають Руїною?

7. Визначте етапи та причини розділу українських земель у 2-й пол. ХVII ст.

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

Розгляд першого питання слід розпочати зі з’ясування стану українських земель у складі Речі Посполитої напередодні Великого повстання, вказавши на гострі суперечності в політичному, соціальному, національному та духовному житті різних верств українського суспільства, які призвели до вибуху 1648 р. Назвіть рушійні сили Хмельниччини? Хто став союзником Б. Хмельницького у війні та чому? Які точки зору існують в історіографії щодо хронологічних рамок подій середини ХVII ст.?

При підготовці другого питання слід простежити, як розвивалися події у ході війни? Охарактеризуйте Зборівську та Білоцерківську угоди. Обґрунтуйте точку зору, що важливим наслідком Зборівської угоди стало виникнення української державності. Зверніть увагу на те, як змінювалися територіальні рамки козацької держави. Дайте характеристику адміністративного поділу, різним гілкам влади, укажіть місце гетьмана в системі влади. Важливим наслідком поразки козацького війська під Берестечком у 1651 р. стало переселення українців на Слобожанщину.

Третє питання слід розглядати, виходячи з можливих альтернатив розвитку подій в умовах, коли українська держава не мала сил завдати остаточної поразки Речі Посполитої та потребувала надійного союзника, який зміг би допомогти у її боротьбі. Зверніть увагу на хід Переяславської ради, які суперечності там проявилися. Проаналізуйте основні умови Березневих статей, яку оцінку надає їм історіографія.

При розгляді останнього питання слід звернути увагу, що смерть Б. Хмельницького стала поворотним моментом в історії національно- визвольної війни. Який період української історії називають «Руїною», якими рисами можливо його охарактеризувати, які були наслідки цього періоду для української історії? Проаналізуйте політику гетьмана І. Виговського, зміст Гадяцької угоди, а також подальші події, які призвели до розділу України. Які висновки слід зробити з цих подій сучасним політикам?