Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Перелік тестових завдань підсумкового модульного контролю

Змістовний модуль 2

58. До складу Антанти входила:

А. Німеччина.

Б. Австро-Угорщина.

В. Велика Британія.

Г. Туреччина.

Д. Болгарія.

59. Перша світова війна розпочалася:

А. 1900 р.

Б. 1905 р.

В. 1914 р.

Г. 1917 р.

Д. 1918 р.

60. У 1914-1915 рр. фронт проходив територією:

А. Західної України.

Б. Центральної України.

В. Східної України.

Г. Північної України.

Д. Південної України.

61. На початку І світової війни українські націоналісти вирішили підтримати уряд:

А. США.

Б. Австро-Угорщини.

В. Великої Британії.

Г. Росії.

Д. Франції.

62. На початку І світової війни молодь Західної України добровільно пішла воювати до армії:

А. США.

Б. Австро-Угорщини.

В. Великої Британії.

Г. Росії.

Д. Франції.

63. Лютнева революція в Росії відбулася:

А. 1900 р.

Б. 1905 р.

В. 1914 р.

Г. 1917 р.

Д. 1918 р.

64. 17 березня 1917 р. у Києві був сформований орган, що отримав назву:

A. Українська Центральна Рада.

Б. Генеральний Секретаріат.

B. Народний Секретаріат.

Г. Державний Секретаріат.

Д. Рада Народних Міністрів.

65. Головою Української Центральної Ради був обраний:

А. М. Грушевський.

Б. В. Винниченко.

В. Д. Дорошенко.

Г. С. Петлюра.

Д. С. Єфремов.

66. Виконавчий орган Української Центральної Ради мав назву:

A. Українська Центральна Рада.

Б. Генеральний Секретаріат.

B. Народний Секретаріат.

Г. Державний Секретаріат.

Д. Рада Народних Міністрів.

67. Жовтнева революція в Росії відбулася:

А. 1900 р.

Б. 1905 р.

В. 1914 р.

Г. 1917 р.

Д. 1918 р.

68. Головою першого радянського уряду в Петрограді став:

А. М. Грушевський.

Б. В. Винниченко.

В. Л. Троцький.

Г. С. Петлюра.

Д. В. Ленін.

69. УНР була проголошена 20 листопада 1917 р.:

А Центральною Радою.

Б. Більшовиками.

В. Тимчасовим урядом.

Г. П. Скоропадським.

Д. Братством самостійників.

70. Україну було проголошено Республікою Рад 25 грудня 1917 р. у:

А. Києві.

Б. Харкові.

В. Житомирі.

Г. Полтаві.

Д. Одесі

71. Перший радянський уряд України мав назву:

A. Директорія.

Б. Генеральний Секретаріат.

B. Народний Секретаріат.

Г. Державний Секретаріат.

Д. Рада Народних Міністрів.

72. До квітня 1918 р. всі українські землі були окуповані військами:

А. Центральної Ради.

Б. Червоної Армії.

В. Центральних держав.

Г. Антанти.

Д. Директорії.

73. 29 квітня 1918 р. гетьманом України було обрано:

А. М. Грушевського.

Б. В. Винниченка.

В. Д. Дорошенка.

Г. С. Петлюру.

Д. П. Скоропадського.

74. Гетьманська держава П. Скоропадського в 1918 р. мала назву:

A. Українська Народна Республіка.

Б. Українська Держава.

B. Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Г. Гетьманщина.

Д. Гетьманат.

75. У грудні 1918 р. владу в Україні було перебрано:

A. Гетьманом.

Б. Центральною Радою.

B. Директорією.

Г. Більшовиками.

Д. Австро-німецькими окупантами.

76. У лютому 1919 р. єдиним лідером Директорії став:

А. М. Грушевський.

Б. В. Винниченко.

В. Д. Дорошенко.

Г. С. Петлюра.

Д. С. Єфремов.

77. Генерал А. Денікін був розгромлений:

А. Червоною Армією.

Б. Антантою.

В. Польською армією.

Г. Директорією.

Д. Махновцями.

78. Для боротьби з більшовиками 1920 р. С. Петлюра взяв союз із:

А. А. Денікіним.

Б Польщею.

В. Прибалтійськими державами.

Г. Антантою.

Д. Н. Махно.

79. Громадянська війна на території України закінчилася перемогою:

А. Більшовиків.

Б. Директорії.

В. Центральної Ради.

Г. П. Скоропадського.

Д. А. Денікіна.

80. Наприкінці І світової війни землі Західної України входили до складу:

A. УНР.

Б. РСФРР. П. Скоропадського.

B. Австро-Угорщини.

Г. Української Держави гетьмана

Д. Російської імперії.

81. Акт злуки УНР і ЗУНР було проголошено в Києві:

А. 20 листопада 1917р.

Б. 22 січня 1918 р.

В. 29 квітня 1918 р.

Г. 14 листопада 1918 р.

Д. 22 січня 1919 р.

82. На початок 20-х рр. ХХ ст. Східна Галичина і Західна Волинь входили до складу:

A. Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Б. Української Народної Республіки.

B. Королівства Румунія.

Г. Республіки Польща.

Д. Чехословацької Республіки.

83. На початок 20-х рр. ХХ ст. Північна Буковина і Південна Бесарабія входили до складу:

A. Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Б. Української Народної Республіки.

B. Королівства Румунія.

Г. Республіки Польща.

Д. Чехословацької Республіки.

84. На початку 20-х рр. ХХ ст. Закарпатська Україна входила до складу:

A. Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Б. Української Народної Республіки.

B. Королівства Румунія.

Г. Республіки Польща.

Д. Чехословацької Республіки.

85. Українська Соціалістична Радянська Республіка остаточно установилася на центральних і східних українських землях у:

А. Листопаді 1917р.

Б. Грудні 1917 р.

В. Січні 1918 р.

Г. Лютому 1919 р.

Д. Грудні 1919 р.

86. Керівною силою політичної системи УСРР була:

A. Центральна Рада.

Б. Комуністична партія більшовиків України.

B. Організація Українських Націоналістів.

Г. Українська Військова Організація.

Д. Українська соціал-демократична робітнича партія.

87. Союз Радянських Соціалістичних республік було створено:

А. 1920 р.

Б. 1921 р.

В. 1922 р.

Г. 1924 р.

Д. 1925 р.

88. Індустріалізація в УСРР почалася:

A. На поч. 20-х рр. ХХ ст.

Б. У 2-й пол. 20-х рр. ХХ ст.

B. На поч. 30-х рр. ХХ ст.

Г. У середині 30-хрр. ХХ ст.

Д. Наприкінці 30-х рр. ХХ ст.

89. Найбільший тракторний завод в Україні в 30-і рр. ХХ ст. було побудовано в:

А. Запоріжжі.

Б. Жданові.

В. Києві.

Г. Харкові.

Д. Кривому Розі.

90. Голодомор в Україні розпочався:

А. 1924 р.

Б. 1927 р.

В. 1929 р.

Г. 1932 р.

Д. 1937р.

91. У 20-30-і рр. ХХ ст. під владою Польщі перебувала:

А. Північна Буковина.

Б. Східна Галичина.

В. Південна Бесарабія.

Г. Закарпатська Україна.

Д. Пряшівщина

92. У 20-30-і рр. ХХ ст. під владою Румунії перебувала:

А. Західна Волинь.

Б. Східна Галичина

В. Південна Бесарабія.

Г. Закарпатська Україна.

Д. Холмщина.

93. У 20-30-і рр. ХХ ст. у складі Чехословаччини перебувала:

А. Західна Волинь.

Б. Східна Галичина

В. Південна Бесарабія.

Г. Закарпатська Україна.

Д. Холмщина.

94. Організація Українських націоналістів була створена:

А. 1920 р.

Б. 1921 р.

В. 1922 р.

Г. 1929 р.

Д. 1939 р.

95. Першим лідером ОУН був:

А. А. Мельник.

Б. С. Бандера.

В. А. Волошин.

Г. Є. Коновалець.

Д. А. Шептицький.

96. Держава Карпатська Україна була проголошена:

А. 1920 р.

Б. 1921 р.

В. 1922 р.

Г. 1929 р.

Д. 1939 р.

97. Друга світова війна почалася:

А. 15 березня 1939 р.

Б. 1 вересня 1939 р.

В. 27 жовтня 1939 р.

Г. 28 червня 1940 р.

Д. 22 червня 1941 р.

98. Народні Збори Західної України ухвалили приєднати Східну Галичину та Західну Волинь до УРСР:

А. 15 березня 1939 р.

Б. 1 вересня 1939 р.

В. 27 жовтня 1939 р.

Г. 28 червня 1940 р.

Д. 22 червня 1941 р.

99. Уряд СРСР примусив Румунію віддати Радянському Союзу Північну Буковину і Бесарабію:

А. 15 березня 1939 р.

Б. 1 вересня 1939 р.

В. 27 жовтня 1939 р.

Г. 28 червня 1940 р.

Д. 22 червня 1941 р.

100. Велика Вітчизняна війна радянського народу розпочалася:

А. 15 березня 1939 р.

Б. 1 вересня 1939 р.

В. 27 жовтня 1939 р.

Г. 28 червня 1940 р.

Д. 22 червня 1941 р.

101. Окупувавши українські землі, нацистська Німеччина:

A. Визнала незалежність України.

Б. Надала Україні автономію в складі Великої Німеччини.

B. Включила всю Україну до складу польського генерал-губернаторства.

Г. Встановила в Україні жорстокий окупаційний режим терору.

Д. Віддала всю Україну під владу свого сателіту - Угорщини.

102. Дата остаточного визволення Харкова від німецької окупації:

А. 24 жовтня 1941 р.

Б. 15 лютого 1943 р.

В. 23 серпня 1943 р.

Г. 6 листопада 1943 р.

Д. 28 жовтня 1944 р.

103. Дата остаточного визволення Києва від німецької окупації :

А. 24 жовтня 1941 р.

Б. 15 лютого 1943 р.

В. 23 серпня 1943 р.

Г. 6 листопада 1943 р.

Д. 28 жовтня 1944 р.

104. Дата остаточного визволення України в ході Великої Вітчизняної війни:

А. 24 жовтня 1941 р.

Б. 15 лютого 1943 р.

В. 23 серпня 1943 р.

Г. 6 листопада 1943 р.

Д. 28 жовтня 1944 р.

105. Закарпатська Україна офіційно увійшла до складу УРСР у:

А. Жовтні 1939 р.

Б. Червні 1940 р.

В. Жовтні 1944 р.

Г. Травні 1945 р.

Д. Червні 1945 р.

106. Акт проголошення відновлення Української держави відбувся:

А. 30 червня 1941 р.

Б. 9 липня 1941 р.

В. 25 листопада 1941 р.

Г. 6 грудня 1941 р.

Д. 2 лютого 1942 р.

107. Тарас Чупринка - це псевдонім провідного діяча ОУН-УПА:

А. Т. Боровця.

Б. Р. Шухевича.

В. Я. Стецька.

Г. А. Мельника.

Д. О. Ольжича-Кандиби.

108. Яке з тверджень відображає нову тактику ОУН-УПА, визначену в 1944 р.?

A. Основним ворогом у створенні української держави визнавалася німецька окупаційна влада.

Б. Основним ворогом у створенні української держави визнавалася радянська влада.

B. Основним ворогом у створенні української держави визнавалися польські партизани.

Г. Основним ворогом у створенні української держави визнавалися радянські партизани.

Д. Основним ворогом у створенні української держави визнавалися «мельниківці».

109. Яке прізвище пропущено у тексті: «Значною втратою для повстанців стала загибель 5 березня 1950 р. Головного командира УПА ....»?

А. О. Сциборського.

Б. А. Мельника.

В. С. Бандери.

Г. Р. Шухевича.

Д. Я. Стецька.

110. У якому році відбулась передача Кримської області зі складу РРФСР до УРСР?

А. 1953 р.

Б. 1954 р.

В. 1958 р.

Г. 1963 р.

Д. 1964 р.

111. Кінорежисер, автор стрічки «Тіні забутих предків»:

А. С. Сміян.

Б. С. Параджанов.

В А. Скибенко.

Г. І. Савицький.

Д. Е. Гофман.

112. Який рік пов’язаний з періодом «застою» в Україні?

А. 1956.

Б. 1978.

В. 1987.

Г. 1990.

Д. 1991.

113. Основними формами діяльності дисидентів в Україні були:

A. Масові страйки.

Б. Збройна партизанська боротьба.

B. Терористичні акти.

Г. Інформування громадськості про порушення прав людини в УРСР.

Д. Парламентська діяльність.

114. Про яку політичну силі йдеться у статті 6 Конституції УРСР 1978 р.: «Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є...»?

A. Ленінський комуністичний союз молоді.

Б. Комуністична партія Радянського союзу.

B. Верховна Рада УРСР.

Г. Радянський народ.

Д. Рада профспілок України.

115. У чому суть Закону «Про мови в Українській РСР» 1989 р.?

A. Російська й українська мови проголошувалися державними.

Б. Українська мова проголошувалася державною.

B. Було знято заборону на використання української мови в офіційних документах.

Г. Російська мова проголошувалася державною мовою.

Д. Російська мова проголошувалася офіційною мовою.

116. Аварія на Чорнобильській АЕС трапилася:

А. У квітні 1986р.

Б. У квітні 1987р.

В. У грудні 1988 р.

Г. У квітні 1989 р.

Д. У квітні 1990 р.

117. Який рік пов’язаний з політикою «перебудови» в Україні?

А. 1956.

Б. 1978.

В. 1982.

Г. 1990.

Д. 1992.

118. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України?

А. 16 липня 1990 р.

Б. 17 березня 1991 р.

В. 24 серпня 1991 р.

Г. 1 грудня 1991 р.

Д. 8 грудня 1991 р.

119. Коли було прийнято цитований нижче документ?

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН... Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України...»

А. 16 липня 1990 р.

Б. 17 березня 1991 р.

В. 24 серпня 1991 р.

Г. 1 грудня 1991 р.

Д. 8 грудня 1991 р.

120. Події «помаранчевої революції» в Україні відбулися:

А. 2002 р.

Б. 2004 р.

В. 2006р.

Г. 2007 р.

Д. 2010 р.

121. Діяльність якої партії була заборонена після поразки серпневого (1991 р.) заколоту в Москві?

A. Української християнсько-демократичної партії.

Б. Соціалістичної партії України.

B. Комуністичної партії України як складової частини КПРС.

Г. Української народно-демократичної партії.

Д. Ліберально-демократичної партії України.

122. Як називалося нове утворення республік, створене після розпаду СРСР у грудні 1991 р.?

А. СНД.

Б. ОБСЄ.

В. ОВД.

Г. ПАРЕ.

Д. МАГАТЄ.

123. Відповідно до українсько-російських домовленостей 1997 р. Чорноморський флот СРСР:

A. Був повністю переданий Росії.

Б. Був повністю переданий Україні.

B. Був поділений, причому Росія отримала право на 20-річну оренду частини баз.

Г. Був поділений, а бази передані в безстрокову оренду Росії.

Д. Був поділений, а його бази повністю відійшли державам, на території яких розташовувалися.

124. Який рік пов’язаний зі здобуттям Україною незалежності?

А 1985.

Б 1986.

В 1987.

Г 1991.

Д 1992.

125. «Живий ланцюг» у 1990 р. простягався від:

A. Києва до Сімферополя.

Б. Києва до Львова.

B. Львова до Донецька.

Г. Києва до Донецька.

Д. Києва до Харкова.

126. Першими визнали незалежність України:

A. Росія та Аргентина.

Б. Польща та Канада.

B. Угорщина та Англія.

Г. Латвія та Литва.

Д. Франція та Німеччина.

127. Яка з названих подій є визначальним чинником для інших?

A. Вступ України до Ради Європи.

Б. Вступ України до ОБСЄ.

B. Проголошення незалежності України.

Г. Прийняття Конституції України в 1996 р.

Д. Вступ України до СНД.

128. Кого було обрано першим президентом суверенної України?

А. Л. Кучму.

Б. Л. Кравчука.

В. В. Чорновола.

Г. В. Івашка.

Д. В. Ланового.

129. Яка грошова одиниця замінила радянський карбованець у 1992-1996 роках:

А. Гривня.

Б. Гривенник.

В. Купоно-карбованець.

Г. Рубль.

Д. Долар.

130. Кого було обрано Президентом України в 1994 р.?

А. Л. Кучму.

Б. Л. Кравчука.

В. О. Мороза.

Г. П. Симоненка.

Д. Н. Вітренко.

131. Кого було обрано Президентом України в 1999 р.?

А. Л. Кучму.

Б. Є. Марчука.

В. О. Мороза.

Г. П. Симоненка.

Д. Н. Вітренко.

132. Кого було обрано Президентом України в 2004 р.?

А. Л. Кучму.

Б. В. Ющенка.

В. В. Януковича.

Г. П. Симоненка.

Д. Н. Вітренко.

133. Кого було обрано Президентом України в 2010 р.?

А. В. Ющенка.

Б. В. Януковича.

В. Ю. Тимошенко.

Г. П. Симоненка.

Д. С. Тігіпка.

134. Коли було прийнято першу Конституцію незалежної України?

А. 1991 р.

Б. 1996 р.

В. 1998 р.

Г. 2000 р.

Д. 2004 р.

135. Коли відбулися останні президентські вибори в Україні?

А. 2002 р.

Б. 2004 р.

В. 2006 р.

Г. 2007 р.

Д. 2010 р.

136. Коли відбулися останні парламентські вибори в Україні?

А. 2012 р.

Б. 2004 р.

В. 2006 р.

Г. 2007 р.

Д. 2010 р.

137. З якою подією пов’язана «помаранчева революція» в Україні?

A. Вибори Президента України.

Б. Вибори Верховної Ради України.

B. Прийняття нової Конституції України.

Г. Затвердження Верховною Радою нового прем’єр-міністра України.

Д. Перегляд україно-російських домовленостей з газозабезпечення України.

138. Які основні політичні противники боролися за владу на останніх виборах президента?

A. Янукович і Ющенко.

Б. Ющенко і Тимошенко.

B. Тимошенко і Янукович.

Г. Ющенко і Симоненко.

Д. Литвин і Янукович.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка