Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 13. Радянська Україна після Другої світової війни

План

1. Міжнародна діяльність УРСР у післявоєнний період.

2. Відбудова народного господарства України. Завершення політичної боротьби на західноукраїнських землях.

3. Хрущовські реформи та «застій» в Україні.

4. «Перебудова» в Україні.

Основні поняття: Організація Об'єднаних Націй (ООН), «холодна війна», операція «Вісла», депортація, повоєнна відбудова, Львівський собор греко-католицької церкви, культ особи, десталінізація, «хрущовська відлига», економічні методи управлення, лібералізація, шестидесятники, дисидентський рух, чорнобильська катастрофа, перебудова, гласність, Декларація про Державний суверенітет.

Теми презентацій

1. Голод в Україні 1946-1947 рр.

2. Політичний портрет П. Шелеста.

3. Дисидентський рух 60-80-х років в Україні.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів

Назвати міжнародні організації, до яких вступила Україна в повоєнний період.

Питання для самоперевірки

1. Коли і як завершилося формування території сучасної України?

2. Якими були особливості відбудови економіки в післявоєнний період?

3. Розкрийте причини голоду 1947 р. та його масштаби в Україні?

4. Назвіть напрямки перетворень, які здійснювала радянська влада в Західній Україні, та рух опору проти неї.

5. Якою була сутність та наслідки політики десталінізації?

6. Охарактеризуйте дисидентський рух в Україні.

7. Що таке «перебудова», що вона означала?

Цільові навчальні завдання

1. Назвіть цілі й дайте характеристику діяльності ОУН-УПА в післявоєнний період.

2. Чому десталінізація не призвела до зміни політичної системи в УРСР?

3. У чому були проблеми розвитку народного господарства в сер. 50-х - на поч. 90-х рр.

4. Які причини зародження дисидентського руху? Чому він не мав масового характеру?

5. Проаналізуйте причини й наслідки застійних явищ в Україні в 70-і - 1-й пол. 80-х рр.

6. Якими, на Ваш погляд, були причини розпаду СРСР та передумови створення СНД?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

Під час обговорення першого питання дайте загальну характеристику світовій політичній ситуації, що склалася у світі після Другої світової війни. Розкажіть, що Ви знаєте про зовнішньополітичну діяльність України. Яку роль відіграла Україна у створенні Організації Об’єднаних Націй? Дайте визначення поняттю «холодна війна», між якими країнами вона відбувалася?

У другому питанні розглядається ситуація в Україні, яка склалася у післявоєнний період. Треба звернути увагу на особливості відбудови української економіки. Якими методами радянське керівництво встановлювало свою владу на західноукраїнських землях? До якого часу там існував рух збройного опору радянському режиму?

Третє питання розглядає період після смерті Сталіна до реформ Горбачова. Зверніть увагу на поняття «культ особи», до кого з лідерів його можна віднести? Розкажіть, що Вам відомо про хрущовську «відлигу»? Зверніть увагу на командно-адміністративні методи управління в середині 50х - на поч. 60-х рр. Які реформи передбачалися та чи були вони реалізовані в період «застою»? Які причини зумовили виникнення руху шестидесятників? У чому полягав дисидентський рух в Україні?

Останнє питання допомагає зрозуміти події, які увійшли в історію під назвою «перебудови». Що Вам відомо про це поняття, з якими подіями його пов’язують? Дайте визначення поняттям «перебудова», «гласність»? Зверніть увагу на Декларацію про Державний суверенітет.