Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 12. Україна в роки Другої світової війни

План

1. Початок Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

2. Україна у Великій Вітчизняній війні радянського народу:

а) Україна в початковий період війни;

б) окупаційний режим в Україні;

в) рух Опору;

г) визволення України від загарбників.

3. Наслідки Другої світової та Великої Вітчизняної війни для України.

Основні поняття: агресія. Друга світова війна, пакт «Молотова- Ріббентропа», Антикомінтерновський пакт, фашизм, нацизм, радянізація, план «Барбаросса», план «Ост», геноцид, Велика Вітчизняна війна, евакуація, окупаційний режим, «новий порядок», гетто, концентраційний табір, Акт відновлення Української держави, рух Опору, партизанський рух, підпілля, «рейкова війна», Українська Повстанська армія (УПА), антигітлерівська коаліція, колабораціонізм, Нюрнберзький процес.

Теми презентацій

1. Створення і діяльність УПА.

2. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

3. Медики в роки Великої Вітчизняної війни.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів

Окреслити основні етапи визволення українських земель від загарбників.

Питання для самоперевірки

1. Що собою являє пакт «Молотова-Ріббентропа», яке значення він мав для України?

2. Коли і якими подіями розпочалася Друга світова війна?

3. Що таке план «Барбаросса» і план «Ост» ?

4. Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, назвіть її основні етапи.

5. Наведіть приклади окупаційної політики та геноциду в Україні.

6. Розкажіть про рух Опору на українських землях.

7. Коли Україна була визволена від загарбників?

8. Якими подіями закінчилася Друга світова війна?

Цільові навчальні завдання

1. Яка оцінка дається пакту «Молотова-Ріббентропа» у сучасній історіографії?

2. Якими були причини Другої світової війни?

3. Що таке «радянізація», яке значення вона мала?

4. Назвіть причини поразки радянських військ у початковий період війни.

5. Яким було ставлення німців до Акту відновлення української держави?

6. Як висвітлюється в сучасній літературі діяльність ОУН-УПА?

7. Як Ви ставитеся до питання примирення ветеранів колишньої Радянської Армії та вояків ОУН-УПА?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У першому питанні студенти мають звернути увагу на причини та початковий етап Другої світової війни, розглянути етапи приєднання західноукраїнських земель до СРСР та вказати, що приєднання відбувалося згідно з таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа. Отже, влітку 1940 р. майже всі українські землі були об’єднані в межах однієї держави. Як закономірний наслідок, треба відзначити «радянізацію» цих областей та її негативні наслідки.

У другому питанні студенти повинні охарактеризувати початковий етап Великої Вітчизняної війни, вказати, чому на цьому етапі Червона армія зазнала поразки. Наслідком таких невдач стає окупація української території та встановлення окупаційного режиму. Студенти мають назвати зони окупації, вказати їхні центри та території, що туди входили. Також необхідно зазначити, що загарбники використовували метод терору як основний для приборкання місцевого населення. Рух опору проти фашистів мав дві течії - радянську та націоналістичну. Особливість цих течій в тому, що вони були непримиренними ворогами та воювали не тільки проти гітлерівців, а й між собою. І до сьогодні питання діяльності ОУН-УПА має неоднозначну оцінку в українському суспільстві та є найбільш дискусійним та політизованим провладними колами. У цьому ж питанні студенти повинні відмітити, що просування нацистів вглиб території країни було зупинено Червоною армією, а переламною в цьому моменті стала Сталінградська битва. З цього часу війська Червоної армії починають визволяти територію СРСР та України. Студентам треба знати основні визвольні операції - битву за Дніпро, Корсунь-Шевченківську операцію, визволення Криму тощо.

У третьому питанні необхідно зазначити, що війна призвела до важких наслідків та людських втрат серед українського народу. Також за низкою договорів уся територія України була об’ єднана в межах єдиної держави та були визначені державні кордони України. Окрім цього, Україна після війни мала змогу виступати самостійним суб’єктом на світовій політичній арені, вступати до міжнародних організацій тощо.