Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

План

1. Українські землі під владою Польщі.

2. Українські землі під владою Румунії.

3. Закарпатська Україна в складі Чехословаччини.

Основні поняття: Польща Б. Східна Малопольща, Ліга Націй, політика «пацифікації», осадники, Українська Військова Організація (УВО), Організація українських націоналістів (ОУН), інтегральний націоналізм, терор, ОУН (М), ОУН (Б). греко-католицька церква, Підкарпатська Русь, москвофільство, русинство, українофільство, Мюнхенська змова, Карпатська Січ.

Теми рефератів

1. Степан Бандера: політичний портрет.

2. Виникнення і діяльність ОУН.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть історико-етнографічні регіони України, які входили до складу Польщі, Чехословаччини і Румунії.

2. Яку політику здійснювала румунська владо щодо українського населення?

3. Що таке Польща Б? Яку політику проводила польська влада щодо українських земель?

4. Яка політика Польщі отримала назву політики «пацифікації»?

5. Розкажіть про положення українців у складі Чехословаччини.

6. Що ви знаєте про соціально-економічну ситуацію в західноукраїнських землях, які входили до складу Польщі, Чехословаччини і Румунії?

7. Що таке теорія інтегрального націоналізму?

Цільові навчальні завдання

1. Назвіть головні питання, які стояли в центрі політичного життя західноукраїнських земель.

2. Що таке політика асиміляції? Наведіть конкретні приклади цієї політики щодо українців у Польщі, Чехословаччині та Румунії.

3. З якою метою польська влада проводила політику переселення поляків на українські землі?

4. Як ви зрозумієте «патріотизм» та «націоналізм»? У чому схожість і відмінність?

5. Які методи боротьби здійснювала ОУН? Які наслідки вони мали?

6. Чому ОУН розкололася на ОУН (М) і ОУН (Б)?

7. Як склалася доля Карпатської України?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У першому питанні слід розглянути соціально-економічні, політичні та релігійні утиски Польщі щодо західноукраїнських земель. Розкажіть, що Ви знаєте про політику «колонізації». Які території входили до так званої «Польщі Б»? Яка політика Польщі отримала назву політики «пацифікації»? Особливу увагу приділіть тому, які українські організації виникли у зв’язку з польськими утисками, яку тактику боротьби вони використовували? Розкрийте поняття «інтегральний націоналізм», назвіть імена лідерів цих організацій.

Друге питання розкриває положення українських земель у складі Румунії. Які етапи в політиці румунської влади щодо України можна виділити? Зупиніться на особливостях соціально-економічного та національного розвитку цих земель. Дайте значення терміну «румунізація», у чому він полягав?

Останнє питання характеризує становище українських земель у складі Чехословаччини? Порівняйте соціально-економічне, національне та релігійне становище українських земель у складі трьох держав, де і чому на Вашу думку це становище було найкращим? Мюнхенська угода та її значення для українців Закарпаття. Що Ви знаєте про Карпатську Україну, хто був президентом цієї республіки, розкажіть її політичну долю та значення в історії української державності.