Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 7. Прихід до влади Директорії УНР

1. Формування та діяльність політичної опозиції.

2. Створення Директорії та її склад.

3. Повалення гетьманського режиму.

Методичні вказівки:

Відповідь на перше питання доцільно розпочати із детального аналізу соціально-політичної і воєнної ситуації в Україні.

Далі студенту необхідно зосередити увагу на опозиційних партіях та організаціях, які не підтримували гетьманський режим. Розпочніть із з’ясування причин появи політичної опозиції в добу Гетьманату, неодмінно роблячи наголос на її специфіці. Ділі переходьте до характеристики різних типів опозиції, встановивши їх місце в політичній системі Української Держави. Обов’язково зазначте про основні види тактики, які застосовували опозиціонери та функції, які виконувала політична опозиція гетьманському уряду. Після чого, висвітлюєте процес створення в державному апараті “груп тиску”, які знаходячись в опозиції щодо певних напрямів чи засобів діяльності гетьманського уряду тиснули на нього “зсередини”. Логічним продовженням викладу цього питання є характеристика взаємовідносин між гетьманськими владними структурами та опозиційною силою, вкажіть на тип відповідних контактів. В контексті розгляду даної проблеми не забудьте приділити увагу переговорному процесу між політичними опонентами та причинам зриву домовленостей між ними.

Крім того, предметного дослідження потребують селянський та робітничий рухи, виявіть рівень впливу суб’єктів політичної опозиції на відповідні форми соціального протесту.

Робота студента-заочника над змістом другого питання зводиться до всестороннього дослідження історії Директорії УНР на початковому етапі її існування. Обов’язково, розкрийте мету її заснування та окресліть функції, якими вона наділялася. Наступне, про, що Ви зазначаєте в своїй роботі, так це про соціальний та партійний склад Директорії. Охарактеризуйте його. Крім того, студенту потрібно буде вказати не лише прізвища її найбільш активних політичних та воєнних діячів, а й пояснити, чим саме вони відзначились.

Третє питання присвячене основним напрямкам діяльності Директорії в статусі революційного органу та акціям громадської непокори в Україні.

У контрольній роботі студент по-перше, розкриває роль та значення політичної опозиції в поваленні Гетьманату П. Скоропадського, а по-друге, зазначає основні уроки досвіду її функціонування в складі Української Держави.

В обов’язковому порядку Ваша контрольна робота повинна містити наступний матеріал: звернення Директорії до населення із закликом до збройної боротьби проти гетьманського режиму; переговори Директорії із російської стороною, Антантою, представниками німецької та австро-угорської окупаційної адміністрації в Україні; програмні зобов’язання Директорії перед населенням, рівень підтримки останньої народними масами, в першу чергу селянством; перехід на бік Директорії частини гетьманських військ, хід подій та історичне значення бойового зіткнення між владними і повстанськими збройними силами під с. Мотовилівкою, облога м. Києва; зречення влади П. Скоропадським.