Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 14. Здобуття Україною незалежності

1. Шлях до державного суверенітету України.

2. СРСР на останньому етапі “перебудови”.

3. Юридичне оформлення незалежності України.

Методичні вказівки:

Опрацьовуючи літературу до першого розділу радимо Вам спочатку з’ясувати роль Декларації про державний суверенітет у суспільно-політичних та соціально-економічних перетвореннях в Україні? Який зміст Ви вкладаєте в поняття “національний суверенітет”? Далі перейдіть до висвітлення вагомих, на думку автора реферату, причин прийняття Декларації. Обов’язково зазначте: коли відбулася ця урочиста подія для нашої держави? Охарактеризуйте основні положення Декларації про державний суверенітет. З’ясуйте: у чому полягає історичне значення її прийняття?

У другому розділі мова піде про спроби порятунку Радянського Союз від розпаду. Поміркуйте над такими питаннями: які фактори прискорили розпад СРСР? Що саме послугувало приводом припинення його існування? Чи був альтернативний варіант розвитку подій? Чому не вдалося перебудувати СРСР на засадах рівноправної федерації чи конфедерації?

Під час роботи над рефератом студенту необхідно буде звернути увагу на події, які передували утворенню СНД? Обов’язково згадайте про посилення реакційних тенденцій в керівництві країною, причини їх виникнення та суть. Крім того, студент зазначає про всесоюзний референдум 1991 р. та його результати. Які радянські республіки відмовились брати участь у ньому? Не меншої уваги потребує і дослідження проекту нового союзного договору. Розкрийте його зміст. Далі зазначте про серпневий путч 1991 р. та його наслідки, створення Державної Ради СРСР та її діяльність, результати та наслідки від проведеного в Україні грудневого референдуму 1991 р.

Далі студент зазнає про процес “цивілізованого розлучення”, а саме про створення СНД.

На початку третього розділу потрібно зазначити передумови проголошення Україною незалежності. Далі Ви характеризуєте процес прийняття Акта про незалежність України, розкриваєте основний зміст документа, обґрунтуйте історичне значення прийняття Акта.

Пропонуємо студенту порівняти основні положення IV Універсалу Центральної Ради та Акта про незалежність України. Поміркуйте над таким питанням: чому, на Ваш погляд, незалежність України в 1991 р. вдалося здобути без збройної боротьби, виключно мирними засобами? Укажіть прізвища політичних діячів, котрі, на Вашу думку, зробили найбільший внесок у досягнення Україною незалежності.