Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 11. Зародження дисидентського руху в Україні (друга половина 1950 - початок 1960-х рр.)

1. Поява дисидентського руху в добу хрущовської “відлиги”.

2. Діяльність українських опозиційних організацій.

3. Репресивні заходи проти дисидентів.

Методичні вказівки:

На початку першого розділу Ви даєте визначення поняттю “Дисидентство”. Зазначаєте його мету, потім вказуєте період виникнення та утвердження на теренах української республіки опозиційного щодо існуючого державного ладу напрямку суспільного руху. Далі мова повинна піти про передумови внутрішнього та зовнішнього характеру появи дисидентства в УРСР. Вам необхідно їх зазначити. Після чого переходьте до висвітлення основної причини появи дисидентського руху в Україні.

Крім цього, варто приділити увагу джерелам формування інакодумства в республіці. Які особливості були притаманні даній формі національно-визвольного руху в СРСР? Зазначте основні течії дисидентського руху 1960-х рр.

Не меншої уваги студента потребує проблема протистояння опозиціонерів деформованій, як вони вважали, радянській політичній системі. Які методи використовували дисиденти в боротьбі з радянським режимом?

У другому розділі Ви приділяєте увагу українським опозиційним організаціям, виникнення і діяльність яких припадає на кінці 1950 - першу половину 1960-х рр. Обов’язково зазначаєте їх цілі та головні пункти їх програм.

Ще однією важливою складовою досліджуваної проблеми є клуби творчої молоді. Обов’язково вкажіть мету їх створення та основні форми діяльності. Бажано було б Вам з’ясувати та написати про існування подібних молодіжних клубів в тій місцевості, де Ви на даний момент проживаєте?

Подумайте над таким питанням та зазначте про це в рефераті: які акції, проведені дисидентами, викликали найбільший резонанс у суспільстві?

Третє питання потрібно розпочинати з інформації про засоби та методи боротьби радянської влади з дисидентським рухом. Далі у своїй роботі Ви характеризуєте розмах політичних репресій в Україні в другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. Реферат обов’язково повинен містити інформацію про найбільш гучні справи того періоду.