Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 10. Соціально-економічний розвиток України другої половині 1950-х - середини 1960-х рр.

1. Пожвавлення економічного життя в УРСР.

2. Підвищення життєвого рівня населення.

3. “Реформаторська гарячка”.

Методичні вказівки:

У першому розділі Ви зазначаєте про вплив реорганізації управління народним господарством України на економічне життя республіки. Чи існувала, на Вашу думку, необхідність у реформуванні промислового сектора економіки?

Предметного розгляду потребує і проблема розвитку промисловості. Напишіть про розвиток різних галузей виробництва, темпи їх росту, прибутки підприємств і раднаргоспів, технічну база виробництва, науково-технічні кадри тощо. Як вище зазначені реформи вплинула на розвиток індустріального потенціалу УРСР. Які їх результати? Чи можна говорити, що вони (реформи) мали незавершений характер? Порівняйте темпи росту промисловості радянської України “хрущовської” доби з попередніми (довоєнні п’ятирічки та післявоєнні роки) та наступними (показники 1965- 1985 рр.) періодами промислового розвитку республіки.

Далі Ви характеризуєте становище аграрного сектора Української РСР у другій половині 1950-х - на початку 1960-х рр. Зазначаєте необхідність проведення реформ у сільському господарстві республіки. Розкриваєте їх суть, а саме: зміни в матеріальній базі колгоспів та радгоспів, заготівлі сільськогосподарської продукції в щорічному її прирості тощо. Поміркуйте над такими питаннями: чи продовжувало сільське господарство, як і раніше, залишатися другорядною галуззю народногосподарського комплексу республіки? Якщо ТАК, то в які інші сектори економіки УРСР відбувалось переміщення асигнувань, що спочатку виділялись на розвиток сільського господарства? Напишіть про долю “неперспективних” сіл та хуторів, реорганізацію колгоспів та радгоспів. Який вплив на виробництво сільськогосподарської продукції справила заборона тримати худобу в приміській зоні, на околицях міста та зменшення присадибних ділянок колгоспників? Варто було б зазначити і про удосконалення системи агротехніки. Чи відбулося заплановане стрімке зростання сільськогосподарського виробництва УРСР: ТАК чи НІ (наведіть факти)? Вкажіть на негативні аспекти перетворень.

Підсумовуючи вище написане, автор реферату вказує, яким шляхом розвивалися промисловий та сільськогосподарський сектори української економіки - екстенсивним чи інтенсивним?

На початку другого розділу студент зазначає мету з якою відбувалася переорієнтація економіки Радянського Союзу на соціальні потреби та інтереси населення.

Ділі він характеризує всі ті заходи, які проводило радянське керівництво в соціальній сфері. Зверніть увагу на зміну тарифної системи оплати праці, введення натурального і грошового авансування колгоспників, збільшення розмірів пенсій, більш ліберальні умови найму робочої сили, розвинутість первинного ринку житла тощо. Якими були результати соціальної політики “хрущовської” доби? Чи змінилось матеріальне становище населення Української РСР на середину 1960-х рр.?

Зміст матеріалу третього питання реферату охоплює період з 1961 по 1964 рр. Під час роботи над ним студенту потрібно буде відповісти на такі питання: чому виникає необхідність реформування економічної системи Радянського Союзу? Хто започаткував економічну дискусію 1960-х рр.? У чому її суть та якими були наслідки?