Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 9. Зміна статусу УРСР у складі Радянського Союзу в хрущовську добу (1953 - 1964 рр.)

1. Зміцнення позицій української правлячої еліти.

2. Розширення повноважень республіки.

3. Позиція вищого партійного керівництва України щодо усуненні М. Хрущова від влади.

Методичні вказівки:

Перший розділ розпочніть з інформації про відносини “Центру” із союзними республіками в добу “відлиги”. Далі зазначте про критику сталінської національно-державної політики. З’ясуйте, у чому саме виявився перерозподіл повноважень між центром та Україною? Чим пояснюється необхідність збільшення прав національних кадрів у партійно-державному й господарському апараті України? Далі Ви вказуєте прізвища вихідців з України, які займали найвищі посади у ЦК КПРС, союзному уряді, органах державної безпеки тощо. Чи вдалося М. Хрущову зміцнити свої позиції у Москві за рахунок концентрації українських представників на верхівці правлячої партійної піраміди?

У другому розділі Ви зазначаєте про розширення повноважень України в економічній сфері. Обов’язково приділяєте увагу створенню та діяльності Ради народного господарства, Держплану УРСР. Чи можна вважати вище згадану реорганізацію органів управління промисловістю та будівництвом найбільшим проявом автономії в економічній діяльності Комуністичної партії України за всі сорок років існування радянської влади? Що про це свідчить? Далі студент розкриває проблему, присвячену перетворенням в адміністративно-політичній сфері життя республіки. Зазначає про ті повноваження, які переходили до компетенції республіканських органів влади.

Як характеризують зміни в статусі Української РСР радянські та сучасні дослідники “хрущовської” епохи? Чи позначились вони (зміни) на становищі українського населення.

Працюючи над третім розділом Ви спочатку з’ясовуєте передумови приходу М. Хрущова до влади, а потім зазначаєте про підтримку генерального секретаря ЦК КПРС українською номенклатурою в перші роки правління державою. Чому з часом хрущовське правління викликало незадоволення не тільки партійно-державного керівництва, але й “рядових” громадян?

Не менш важливим є питання відносин адміністративного керівництва з інтелігенцією. Крім того, зазначаєте про реакцію українського населення на підвищення цін на продукти харчування та труднощі з продовольством на початку 1960-х рр.

В останній частині розділу Ви розглядаєте сам механізм усунення М. Хрущова з вищого партійного та державного постів. Згадайте з історії: чи були до цього випадку в Радянському Союзі приклади усунення від влади вищих посадових осіб у партії та державі в подібний спосіб? Яку позицію зайняли керівні особи УРСР та ставленики М. Хрущова на найвищих посадах у Москві? Чим вона (позиція) була продиктована?