Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 8. Українська РСР в період поміркованої десталінізації (1953 - 1956 рр.)

1. Суспільно-політичне життя республіки.

2. Реформи в промисловій та сільськогосподарській галузях народного господарства України.

3. Особливості соціальної політики.

Методичні вказівки:

У першому розділі студент розкриває причини змін у суспільно-політичної сфері. Далі вам потрібно написати про позбавлення влади Л. Берії та його прибічників; реабілітаційні процеси в УРСР (перший етап); кадрову політику; ліквідацію інструментів масових чисток і терору; створення та діяльність Комісії Президії ЦК КПРС з розслідування злочинів Й. Сталіна в час “великої чистки”; положення про прокурорський нагляд; амністію колабораціоністів; скасування постанови ЦБК СРСР від 1 грудня 1934 р. про порядок ведення справ щодо підготовки і здійснення терористичних актів та постанова від 14 вересня 1937 р. про зміни в карно-процесуальному кодексі; XX з’їзд КПРС; подальші кроки десталінізації в Україні після з’їзду.

Другий розділ включає в себе інформацію про радикальні перетворення у промисловому секторі економіки: зміна числа союзних та союзно-республіканських міністерств; збільшення частки республіканської промисловості.

Наступна проблема, якій Ви приділяєте увагу, це - реформи в сільському господарстві УРСР. У розділі студент зазначає про рішення пленумів ЦК КПРС (1953 - 1955 рр.), матеріальну зацікавленість колгоспників, державні асигнування на потреби села, технічне і кадрове забезпечення колгоспів та радгоспів, заготівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, заборгованість за обов’язкові поставки продуктів тваринництва, грошовий аванс, освоєння цілинних і перелогових земель, вирішення зернової проблеми тощо.

Третій розділ. Спочатку Вам необхідно вказати причини переорієнтації економіки на соціальні потреби та інтереси людей. Далі студент пише про всі ті заходи, які спрямовані на поліпшення умов та підвищення життєвого рівня населення країни. За допомогою фактів доведіть, що життєвий рівень населення республіки значно підвищився. Охарактеризуйте соціальну політику радянського керівництва щодо колгоспного селянства. Крім того, в своєму рефераті бажано було б приділіть увагу і соціальному захисту жінок та дітей.