Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 7. Розвиток культури в другій половині 1940-х - першій половині 1950-х рр.

1. Відбудова закладів науки, освіти та культури.

2. “Культурна революція” на західноукраїнських землях.

3. Ідеологізація повсякденного життя. “Ждановщина”.

Методичні вказівки:

У першому розділі Вам потрібно приділити увагу відродженню культурного життя на українських землях у перше післявоєнне десятиріччя, а саме: починаючи з перших років звільнення України від окупантів і до 1953 року. Поміркуйте над питанням: чому відродження української культури в даний період проходило з великими труднощами?

Далі у своїй роботі Ви зазначаєте про відновлення зруйнованих і побудову нових освітніх, науково-дослідних, культурно-освітніх та культурно-мистецьких закладів в Україні.

Другий розділ необхідно розпочати з визначення мети проведення радянської модернізації, в даному випадку “культурної революції”, на західноукраїнських землях у післявоєнні роки. Потім перейти до розгляду складових даного культурного процесу, а в кінці розділу написати про результати культурних перетворень у західноукраїнському регіоні.

В основі третього розділу повинно бути ґрунтовне дослідження політичних обставин духовно-культурного життя українського народу в контексті особливостей суспільно-політичної ситуації та політики партійно-державного керівництва щодо України в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. Мова йде про політико-ідеологічну регламентацію культурно-наукового життя в УРСР.

Виклад змісту розділу необхідно розпочати з висвітлення особливостей державної політики у сфері українського мистецтва. Розкриваючи сутність, форми та методи політичного управління тоталітарної держави в області мистецтва, студенту потрібно зазначити про їх спрямованості на обов’язкове підпорядкування творчості митця ідейно-політичним цілям радянської влади. Крім того, Вам слід написати і про вплив державної політики на подальший національно-культурний розвиток Українській РСР, обов’язково наголосивши на негативних наслідках такого активного втручання управлінських структур в творчий процес.

Наступне, чому студент приділяє увагу, так це характеристиці ступеня втручання партійних та державних структур в наукову сферу УРСР в останній період “сталінщини”. Обов’язково у вашій роботі повинен бути відображений її зміст, основні напрями, норми та умови існування української наукової галузі в радянській системі.

Отже, висвітлюючи політику “жданівщини” в Україні, Ви приділяєте увагу: по-перше - вміло організованим владою публічним викривальним компаніям над політично неблагонадійними журналістами та письменниками, державному управлінню і контролю у сфері музичного, образотворчого, театрального і кіномистецтва, спротиву творчої інтелігенції ідеологічному тиску в галузі мистецтва та суспільно-політичному житті, а по-друге - партійно-політичному контролю радянського керівництва за гуманітарними науками, в першу чергу - суспільствознавчими, розгром владою генетики як “буржуазної псевдонауки” та ідеологічним чисткам в інших галузях природничих наук.