Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 6. Процес радянізації на західноукраїнських землях у перше післявоєнне десятиріччя

1. Відновлення радянської влади в західному регіоні України.

2. Радянська модернізація західноукраїнських областей.

3. Боротьба ОУН-УПА проти радянського режиму.

Методичні вказівки:

Перший розділ розпочніть з інформації про визволення радянськими військами західних областей України та Закарпаття від німецької та угорської окупаційної влади. Крім того, студент повинен дослідити та написати про всі ті методи, які використало радянське керівництво в західноукраїнському регіоні під час відновлення свого режиму. Обов’язково зазначте і про формування партійно-державного та господарського апарату в західноукраїнських областях.

Другий розділ. Спочатку Вам необхідно розкрити всі складові радянізації: націоналізація, колективізація, індустріалізація, “культурна революція”, ліквідація УГКЦ, боротьба ОУН-УПА, репресії та депортації політично неблагонадійних. Також Ви вказуєте мету її проведення, методи, заходи та результати.

У третьому розділі студент пише про головні завдання ОУН-УПА, періодизацію її діяльності у повоєнні роки, характерні риси кожного з періодів збройного опору повстанців, лідерів повстанського руху тощо.

Зазначте фактори та вкажіть їх вплив на зміну тактики повстанців? Які методи боротьби застосовував радянський режим проти українського підпілля?