Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 5. Стан сільськогосподарського виробництва та рівень життя українського населення в другій половині 1940-х - першій половині 1950-х рр.

1. Відбудова сільського господарства.

2. Голод 1946 - 1947 рр.

3. Рівень життя та побут населення.

Методичні вказівки:

На початку першого розділу студенту необхідно зазначити про економічне становище України у перші післявоєнні роки. По-перше, розкрийте наслідки довготривалості війни на території республіки, а по-друге - вкажіть пріоритети п’ятирічного плану відбудови і розвитку народного господарства УРСР.

Поміркуйте над наступними питаннями та дайте на них відповідь: чому радянське керівництво левову частку матеріальних і людських ресурсів спрямовувало не на відбудову і розвиток сільського господарства, а на промислові об’єкти, які займались виробництвом засобів виробництва? Після яких подій в УРСР з’явилася можливість реальної відбудови села? Якими були методи відбудови сільського господарства? Чому в республіці щодо українського селянства зберігалося встановлене ще до війни обмеження у пересуванні?

Далі Ви зазначаєте про темпи відбудови сільськогосподарської галузі народного господарства, капіталовкладення у відбудову та розвиток українського села, податкову політику радянського уряду відносно сільських жителів.

Також перший розділ включає в себе дослідження проблеми трудової діяльності в сільському господарстві. Мова йде про указ, щодо “... виселення з УРСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя”.

Поміркуйте над таким питанням та дайте відповідь: чи вдалося в колгоспах і радгоспах УРСР за роки четвертої п’ятирічки досягти довоєнного рівня сільськогосподарського виробництва?

Другий розділ присвячено одній із трагічних сторінок історії українського народу - голоду 1946 - 1947 рр. Варто згадати про причини голоду в УРСР, різні точки зору стосовно його виникнення, тривалості, розповсюдження та наслідків.

У третьому розділі повинна міститися інформація про вічно актуальне для України питання - рівень життя населення та його побут.

Які кроки робив уряд УРСР по вирішенню першочергових соціальних питань, а саме: продовольства, житлового будівництва та розвитку інфраструктури? Також напишіть про відбудову тих галузей народного господарства, які повинні були забезпечувати потреби споживачів. Чи було українське населення на кінець першої післявоєнної п’ятирічки забезпечене взуттям та одягом?

Не забудьте також згадати у рефераті про грошову реформу 1947 р. Чому при її проведенні селянство опинилося в нерівних умовах порівняно з іншими категоріями населення? Далі приділіть увагу картковій системі розподілу продуктів. Коли вона була скасована і як це позначилось на життєвому рівні українців? Обов’язково згадайте про стан системи медичного обслуговування в перші повоєнні роки, торгівлю, громадське харчування, побутове обслуговування тощо.