Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 4. Післявоєнна відбудова промислового комплексу УРСР

1. План та джерела повоєнної відбудови промисловості.

2. Особливості відбудовчого процесу в Україні.

3. Підсумки відбудови та розвиток українського промислового виробництва в 1945 - 1953 рр.

Методичні вказівки:

На початку першого розділу Вам потрібно зазначити масштаби розрухи промислового сектора української економіки в роки Великої Вітчизняної війни. Потім приділити увагу заходам щодо демілітаризації економіки, які проводились на визволених від окупантів радянськими військами українських землях. Після цього переходьте до планів повоєнної відбудови промислових підприємств УРСР. Закон про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства УРСР. Коли він був прийнятий? Що він (план) передбачав? На яких соціально-економічних принципах ґрунтувався план відбудови економіки країни? Як вони (принципи) позначились на ході відбудови? Які ресурси використовувалися в ході відбудови важкої промисловості України? Яке місце в планах відбудови відводилося східноукраїнському промисловому регіону? Які об’єкти електроенергетики було заплановано відбудувати в першу чергу?

Роботу над другим розділом Ви розпочинаєте з того, що пишете про промислові об’єкти, які підлягали першочерговій відбудові; трудові ресурси, які використовувалися при відбудові індустріальної бази УРСР; технічне переоснащення пріоритетних галузей промисловості; розвиток вугільної та нафтової промисловості УРСР; відновлення роботи найбільших енергетичних об’єктів; розгортання масштабного будівництва великих електростанцій у республіці; відродження металургійної промисловості, однієї з базових галузей народного господарства УРСР; темпи відбудови машинобудування в Україні; виробництво та якість промислової продукції.

У третьому розділі студент підводить підсумки по вище згаданому ним матеріалу і пише про результати, які були досягнуті у відбудові та розвитку електроенергетики УРСР у перше післявоєнне десятиріччя; те, що було зроблено для відбудови та подальшого розвитку металургійної, машинобудівної та інших провідних для Української радянської республіки галузей промисловості; місце важкої промисловості УРСР в індустрії Радянського Союзу тощо.

Поміркуйте над таким питанням: чому у післявоєнні роки, як і в довоєнні, приоритетними залишались важка промисловість, машино- і приладобудування, а легка, харчова промисловість та сільське господарство вважалися другорядними?