Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 3. Діяльність України на міжнародній арені в повоєнні роки (1944 - 1953 рр.)

1. Створення НКЗС (МЗС) УРСР.

2. Україна в міжнародних відносинах у перші післявоєнні роки.

3. Територіальні питання.

Методичні вказівки:

У першому розділі Ви зазначаєте причини зростання міжнародного авторитету і впливу України під час Другої світової війни. Чому відбувається повернення УРСР як суб’єкта міжнародного права на арену міжнародних відносин у післявоєнні роки? Коли було створено НКЗС (МЗС) УРСР. Хто його очолив? Поміркуйте над таким питанням: чому повернення Української РСР на міжнародну арену носило досить обмежений характер?

У другому розділі потрібно розкрити основні напрямки зовнішньополітичної діяльності України наприкінці 1940-х - на початку 1950-х рр. Напишіть, у яких саме міжнародних організаціях була представлена УРСР, та які міжнародні угоди вона встигла укласти?

Третій розділ охоплює проблему збирання основних українських історичних земель у складі УРСР (вирішення питання про кордони з Польщею, Румунією та Чехословаччиною).