Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 2. Радянська течія руху Опору у роки Великої Вітчизняної війни

1. Підпільна діяльність.

2. Партизанський рух.

3. Взаємовідносини між течіями руху Опору в Україні.

Методичні вказівки:

Опрацьовуючи відповідний матеріал до першого розділу, слід звернути увагу на те, що робота по підготовці організаторів радянського підпілля розгорнулася у ході війни. Поміркуйте, чому дана проблема не була вирішена ще до її початку? На кого покладалась організація підпільної боротьби на окупованій території? Чи були зобов’язані підпільні організації діяти в контакті з радянськими військовими?

Яка кількість підпільних обкомів, міських та районних підпільних комітетів, підпільних організацій та груп КП(б)У була залишена для диверсійної роботи на окупованій території України влітку 1941 р.? Поміркуйте, чому в перші тижні війни сотні підпільних комітетів і груп були викриті? Чи можна говорити про те, що на початковому етапі війни відбувся провал діяльності радянського підпілля? Якщо ТАК, то поясніть чому?

Коли радянське підпілля в Україні стало набувати активних і більш організованих форм? Які події в Україні та світі цьому сприяли?

Українські підпільні організації влітку 1942 р. розгорнули свою діяльність не тільки в лісових регіонах, а й у степовій зоні. Напишіть про їх пропагандистку роботу серед цивільного населення, організацію саботажу тих заходів, які проводила окупаційна влада, диверсійну діяльність, збройні напади на окупаційні каральні органи та військових Німеччини та її союзників тощо.

Усім відомий той факт, що активними борцями з окупантами були учні та студенти. На Україні вдало діяли молодіжні підпільні організації. Обов’язково у своїй роботі згадайте про їх діяльність. Чому ми називаємо їх Героями України?

У кінці першого питання студент зазначає про вклад радянських підпільних організацій та груп у загальну справу перемоги над фашизмом.

Другий розділ Ви починаєте з розкриття причин виникнення партизанського руху в Україні влітку 1941 р. Особливість його діяльності на першому етапі Великої Вітчизняної війни.

Зазначаєте передумови посилення партизанського руху на території України в 1942 р. Що свідчило про особливу інтенсивну діяльність партизанських загонів у даний період (наприклад, партизанське з’єднання на Сумщині).

Також Ви пишете про створення та діяльність Українського штабу партизанського руху. Обов’язково згадайте в роботі про Московську нараду командирів і комісарів партизанських з’єднань та секретарів підпільних парткомів у серпні - вересні 1942 р. Які питання вирішувалися на даному зібранні?

Досягнення радянського партизанського руху в 1943 р. Відмінність його діяльності від попереднього періоду.

Заключний етап радянської партизанської боротьби набуває нових рис. Напишіть про зміни, які сталися в розвитку партизанського руху на Правобережній Україні в 1944 р. Чи змінилася мета діяльності радянських партизанських загонів і з’єднань?

У висновку студент вказує на роль радянського партизанського руху в розгромі військ Німеччини та її союзників на території України в роки Великої Вітчизняної війни.

В третьому розділі необхідно підкреслити, що радянський та польський рухи опору на окупованій території України, на відміну від українського, мали зовнішню підтримку. Поясніть, чому? Далі Ви зазначаєте про взаємовідносини між оунівцями та радянськими партизани. Чи можна говорити про негативне ставлення місцевого населення західноукраїнського регіону до радянських партизан? Згодні Ви з цим твердженням, чи ні? Не забудьте у рефераті згадати і про спробу з боку керівництва ОУН налагодити контакти з радянськими партизанами. Які події цьому сприяли та до чого це призвело?

Наприкінці відповіді студент зазначає про те, як склалися взаємовідносини між УПА і польськими національними силами, які діяли на західноукраїнських землях в роки війни. Чи їм вдалось досягти між собою порозуміння?

У чому, на Вашу думку, проявилася специфіка бойових дій всіх трьох течій?