Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 15. Україна напередодні Великої Вітчизняної війни

1. Суспільно-політичне та соціально-економічне становище Української РСР.

2. Оформлення нового політико-правового статусу Західної України.

3. Радянізація західноукраїнських землях.

Методичні вказівки:

Виклад матеріалу першого розділу варто розпочати з короткого узагальнення стану економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку України напередодні Другої світової війни. Далі перейти до з’ясування як позитивних, так і негативних явищ, пов’язаних із сталінською політикою щодо України, тих втрат, яких зазнала внаслідок цього республіка, і які негативно відбилися не лише на її становищі, а й на становищі Радянського Союзу.

У другому розділі Ви приділяєте увагу процесу возз’єднання Західної України та інших українських земель, що входять до складу УРСР. Бажано показати його значення у майбутній історичній долі українського народу, включаючи сьогодення.

Працюючи над третім розділом, студенту необхідно насамперед з’ясувати суть економічних та соціальних перетворень у Західній Україні? Про що свідчать методи, якими радянська влада їх здійснювала? Які категорії населення і чому стали жертвами репресій? Чим, на Ваш погляд, була викликана своєрідна політична тактика радянської влади на теренах Західної України?