Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 11. Політичний портрет Директорії УНР

1. Структура влади.

2. Дипломатична діяльність керівництва.

3. Основні засади внутрішньої політики.

Методичні вказівки:

Роботу над першим розділом доцільно розпочати із детального аналізу владної структури в Українській Народній Республіці доби Директорії. Зазначте, хто уособлював в собі гілки влади в Україні після падіння гетьманського уряду? Охарактеризуйте політичні вподобання лідерів Директорії.

Продовжуючи розкривати зміст цього питання варто зосередити увагу на створенні та діяльності Трудового конгресу та Ради Народних Міністрів, обов’язково вказати їх склад та функції.

Далі необхідно приділити увагу такому питанню, як розподілення владної компетенції між Директорією та Радою Народних Міністрів, представниками Ради Народних Міністрів на місцях, губернськими та повітовими трудовими радами.

Висвітлення змісту другого розділу слід почати із характеристики основних аспектів зовнішньої політики Директорії.

Важливою складовою цього питання є українсько-радянські переговори. З’ясуйте, хто був їх ініціатором? Висвітліть приїзд української дипломатичної місії до м. Москви. Зазначте, на яких умовах Директорія погоджувалась на радянську форму влади в УНР.

Не менш детального аналізу потребують і відносини Директорії УНР із країнами Антанти. Обов’язково напишіть про угоду з Антантою, зазначте прихильників та противників цієї домовленості. Вкажіть, за яких обставин Директорія розпочинає вести дипломатичні переговори з Антантою? Які вимоги були поставлені перед делегацією Директорії? Як українські політики відреагували на ультиматум Антанти? Чи надала остання допомогу Директорії УНР?

Важливе місце у Вашій роботі має посісти проблема зближення Української Народної Республіки із Польщею. Зазначте, в наслідок яких подій це відбулось? Крім того, характеризуючи сам польсько-українські переговорний процес, не залиште поза увагою причини його проведення та результати.

Під час підготовки третього розділу Вам необхідно з’ясувати сутність політичної програми Директорії, для цього варто звернутись до документів та звернень, з якими виступила Директорія, проголошуючи владу в грудні 1918 р. Серед них треба назвати Декларацію від 26 грудня, в якій вона повідомила народам світу, що Україна стоїть на принципах миру і закликає до невтручання у її внутрішні справи, разом з тим проголошує будівництво суспільства на принципах обраних самим народом. Подальшу роботу з цього питання студенту доцільно зосередити на скасуванні “злочинних інструкцій пануючих класів” та всіх законів і постанов гетьманського уряду у сфері робітничої політики, особливостях аграрних перетворень, відновленні національно-персональної автономії, військовій діяльності Директорії, Акті Злуки УНР і ЗУНР тощо.