Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 10. Західні землі України у 1918 - 1919 рр.: правовий аспект існування

1. Революційні перетворення в Австро-Угорщині.

2. Діяльність лідерів ЗУНР по розбудові української державності.

3. Шляхи легітимізації влади ЗУНР.

Методичні вказівки:

Перший розділ Ви розпочинаєте з того, що зазначаєте про ініціативу імператора Карла І, тобто про маніфест, за яким Австро-Угорщина перетворювалася на багатонаціональну федеративну державу.

Далі студент розкриває права, які отримували "коронні землі". Мова йде про створення власних представницьких органів - Національні ради.

Наступне про, що необхідно буде написати, так це про реакцію західноукраїнських політичних діячів на зміни в суспільно-політичному житті Австро-Угорщини. Обов’язково зазначте про жовтневі збори, які відбулись у Львові в 1918 р. Розкрийте головний результат цього зібрання.

Охарактеризуйте діяльність УНРада. Досліджуючи зміст Маніфесту від 19 жовтня 1918 р., неодмінно зазначте в своєму рефераті про майбутній державний статус західноукраїнських земель: Східної Галичини, Буковини та Закарпаття. Крім того, приділіть увагу планам по створенню конституції нової держави.

Розкрийте ставлення в Західній Україні до прав національних меншин, зокрема, вкажіть відсоток представництва останніх в уряді.

Продовжуючи роботу над відповідним розділом, студенту варто було б зупинитись на проблемі утворення комісій з функціями виконавчих органів УНРади. Визначте та напишіть за яким принципом вони формувались, скільки їх було створено, з якою метою та хто їх очолював? Поясніть, чому не було представництва Закарпатської України у складі УНРади? Та, чи бажали закарпатські українці приєднатися до Української держави?

У другому розділі студент зазначає про проголошення української держави - Західноукраїнської Народної Республіки. Хто це зробив і коли? З’ясовує, чи робились спроби возз’єднання ЗУНР зі Східною Україною у листопаді 1918 р.?

Далі в контексті цієї проблеми зазначте про грудневий період процесу об’єднання, а саме про підписання у м. Фастові делегаціями ЗУНР та Директорії попереднього договору.

Не менш детального аналізу потребує питання урочистостей з нагоди Акта злуки (соборності). Студенту потрібно буде зазначити: коли вони відбулись і де? Чи був даний документ ратифікований? Чи планувалося скликання парламенту (Установчі збори) об’єднаної України. До його скликання ЗУНР, що офіційно мала називатися Західною областю Української Народної Республіки, зберігала автономію, власні органи державної влади, збройні сили, законодавство?

Чільне місце при висвітленні цього питання має посісти багатостороння діяльність лідерів ЗУНР по розбудові українських земель.

Висвітлення третього розділу студент розпочинає з намірів легітимізації влади, а саме створення повноцінного парламенту. Неодмінно зазначте, чи вважала УНРада себе тимчасовим органом влади? Коли були ухвалені закон про скликання сейму ЗУНР та виборчий закон? Та за якою системою обирали послів (депутатів) до сейму?

Потрібно вказати в своїй роботі на корегування правових засад існування ЗУНР, які відбулись внаслідок різкої зміни зовнішньополітичної ситуації у червні 1919 р. Зазначте, чому і ким був ухвалений закон про передання всієї повноти військової та цивільної влади диктаторові Є. Петрушевичу? На Вашу думку, таке рішення виправдало себе? Чи вдалось Є. Петрушевичу стабілізувати воєнно-політичну ситуацію в західноукраїнському регіоні? Лише ґрунтовний аналіз причин таких дій влади дасть можливість розкрити реальну картину подій періоду національної революції.