Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 9. Перші спроби реалізації більшовицької політики в Україні

1. Створення радянських органів влади та управління в державі.

2. Формування внутрішньої політики.

3. Наростання антибільшовицького руху опору.

Методичні вказівки:

У першому розділі студент зазначає про переїзд з м. Харкова до м. Києва українського радянського уряду та поширення дій всіх тогочасних більшовицьких декретів РСФРР на території України. Наступне, чому варто було б приділити увагу, так це ліквідації установ місцевих органів влади та управління, які були створені за доби Центральної Ради, скасуванню її розпоряджень. З’ясуйте, чи стали ради робітничих, солдатських та селянських депутатів опорою новому режимові?

Не менш докладно необхідно проаналізувати створення та діяльність воєнно-революційного комітету. Зазначте, яка доля спіткала судові установи та міліцію? Не оминіть увагою проблему формування рядів української армії тощо.

Другий розділ слід розпочати з інформації про вступ радянських військ під командуванням М. Муравйова до м. Києва та репресії, які запровадили більшовики у місті.

Обов’язково напишіть про червоний терор в Україні, особливу увагу приділивши його причинам та наслідкам.

Предметного розгляду заслуговує і фінансово-промислова політика більшовиків. З’ясуйте, чи внесла націоналізація промислових об’єктів та банків позитивні зміни в їх роботу?

Далі варто приділити увагу аграрним перетворення. Чи вдалося більшовикам вирішити “земельне питання”? Чи стало селянство надійною опорою більшовизму в Україні? Крім того, зазначте про продовольчі поставки до Росії.

На початку третього розділу необхідно розкрити причини незадоволення населення більшовицької владою. Далі варто приділити увагу знищенню радянських органів влади на місцях, контрнаступальній операції Вільного козацтва, регіональним селянським республікам, боротьбі українізованих військ Південно-Західного фронту з збільшовизованими з’єднаннями на території Волині та Поділля тощо.