Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 3. Українська культура початку XX ст.

1. Стан освіти та науки.

2. Розвиток української літератури.

3. Мистецьке життя.

Методичні вказівки:

При підготовці першого питання слід приділити увагу розвитку системи освіти на українських етнографічних землях в кінці XIX - на початку XX ст. Встановіть основні відмінності в організації навчального процесу в підросійській та Західній Україні. Студенту потрібно буде розкрити не лише сутність освітньої політики імперських режимів щодо українців, а й зазначити рівень грамотності дорослого населення, темпи розширення мережі шкільних закладів, ступінь доступності освіти, соціальний та національний склад учнівської та студентської молоді.

Не менш ґрунтовного дослідження потребує і проблема розвитку української науки. Визначте роль наукової еліти у національно-культурному відродженні України на рубежі XIX - XX ст. Зверніть особливу увагу на досягнення в історичній науці, зазначте прізвища та наукові праці відомих українських істориків цього періоду. Це ж стосується й інших наукових галузей.

Друге питання розпочніть з інформації про вплив активізації національного руху та посилення соціальної боротьби мас на український літературний процес. Крім того, вкажіть теми із життя українського народу, які були провідними в українській літературі початку XX ст. Також у своїй роботі зазначте про творчу діяльність: О. Олеся, М. Чернявського, Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Винниченка, В. Стефаника, М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Маковея. Неодмінно з’ясуйте, в чому полягала історична заслуга української літератури? Хто, на Вашу думку, з українських прозаїків і поетів зробив найбільший внесок у справу відродження нації? Обгрунтуйте відповідь.

Роботу над третім питанням студент розпочинає з визначення характерних рис та особливостей розвитку українського мистецтва початку XX ст. Після чого, Він переходить до з’ясування основних тенденцій, специфики та форм націотворчих процесів в таких галузях української культури, як - театр, кіно, музика та образотворче мистецтво.

Виклад змісту питання варто продовжити детальним аналізом шляхів та проблем розвитку українського театру в названий період. Обов’язково напишіть про продовження розпочатого ще в другій половині XIX ст. піднесення українського театрального мистецтва, створення першого українського стаціонарного професійного театру, творчу діяльність І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М. Заньковецької. Зазначте, які українські п’єси, написані на початку XX ст., є Вашими найулюбленішими?

Не меншої уваги потребує кіномистецький процес в Україні. Що Вам відомо про перші кроки українського кіно?

Відповідне місце у роботі студента має посісти історія української музики кінця XIX - початку XX ст. Охарактеризуйте стан розвитку музичної культури, вкажіть чинники, які впливали на цей процес? З ім’ям яких композиторів були пов’язані найбільші музичні досягнення українства?

У такому ж плані потрібно висвітлити і становище українського образотворчого мистецтва. Дослідіть, які нові тенденції з’явились в українській архітектурі на початку XX ст.? Зазначте напрямки, художні методи, стилі, ніколи та групи в українському живописі. Напишіть про досягнення, якими відзначився даний вид образотворчого мистецтва. Вкажіть імена та роботи всесвітньо відомих українських скульпторів та живописців.