Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 7. Гетьманщина: пріоритетні напрямки внутрішньої політики

1. Аграрна політика гетьмана.

2. Формування збройних сил Української Держави.

3. Розвиток освіти і науки.

Методичні вказівки:

Перший розділ потрібно розпочати з актуального на той час аграрного питання. Соціальна програма гетьманського уряду різко відрізнялась від політики Центральної Ради. Зазначте, в чому була різниця? Відразу після перевороту гетьманський уряд почав розробляти проект широкомасштабної земельної реформи. Розкрийте її суть. Чи згодні Ви з твердженням, що селянство зустріло аграрну політику гетьмана вороже і почало чинити їй активний опір? Обґрунтуйте свою відповідь.

Детального аналізу потребує селянський рух. Охарактеризуйте його причини, суть та наслідки. Масове незадоволення селян гетьманським режимом набувало різних форм. Вкажіть, яких саме?

Другий розділ реферату має бути присвячений військовій політиці П. Скоропадського. З’ясуйте, чи було створено Міністерство військових справ та Генеральний штаб? Як австро-німецька військова присутність впливала на процес розбудови українських збройних сил? Чи вдалося гетьману втілити в життя програму військового будівництва? Обов’язково зазначте про мобілізаційний план та його реалізацію, комплектування командного складу армії, гетьманські наміри щодо створення національної армії та морського флоту. Крім того, з’ясуйте, внаслідок яких причин не був організований український морський флот? Що завадило гетьманському уряду створити боєздатну, добре навчену й віддану Українській державі армію? Відповідь обґрунтуйте.

Роботу над третім розділом необхідно розпочати із загальної характеристики стану розвитку української науки та освіти в добу Гетьманату. Розкрийте їх роль у розбудові української державності.

Наступне, чому Ви приділяєте увагу, так це питанню створення та діяльності Української Академії наук. Обов’язково зазначте про джерела її фінансування, статус, функції та систему. Хто був першим президентом УАН?

Важливе місце в роботі студента має посісти проблема розвитку системи вищої школи. Далі варто охарактеризувати стан початкової та середньої шкільної освіти в Україні. Потрібно висвітлити і проблему оплати праці освітянам та виплати стипендії студентам та учням.

Не менш важливою складовою цього розділу є політика українізації. Розкрийте її причини, суть та результати.