Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 6. Встановлення влади гетьмана П. Скоропадського

1. Останні дні УЦР. Політична, економічна, соціальна криза.

2. Політичні домовленості між українськими консервативними силами та німецько-австрійським командуванням.

3. Гетьманський переворот.

Методичні вказівки:

У першому розділі потрібно зазначити про те, що в останній період перебування при владі Центральної Ради проти неї склалася опозиція. Приділіть особливу увагу руху заможного селянства. Докладно проаналізуйте роботу з’їздів землевласників у м. Лубнах та м. Харкові. Обов’язково зазначте, привід для зібрання та прийняті на них рішення?

Не менш важливою складовою даного питання є проблема не влаштованості опозиціонерів діяльністю Центральної Ради. Крім того, окупаційна влада теж була схильна до думки про усунення соціалістичної Ради від влади. Поясніть, чому?

Зазначте, які заходи з січня по квітень 1918 р. Українська Центральна Рада встигає провести? Розкрийте суть її останніх рішень.

Другий розділ розпочніть з інформації про створення Української Народної Громади. Обов’язково розкрийте мотивацію її вступу у переговори з німецьким командуванням. Основні умови домовленості між українськими консервативними силами та німецько-австрійською окупаційною владою.

При підготовці третього розділу перш за все необхідно спинитися на характеристиці соціально-класових сил в Україні, обов’язково розкривши їх роль у встановленні гетьманської влади. Наступне чому Ви приділяєте увагу, так це позиції німецько-австро-угорської окупаційної адміністрації в України у здійсненні гетьманського перевороту (санкціонування німецьким імператором зміни влади в Україні), З’ясуйте, чому Гетьманат був для них більш прийнятним, ніж Центральна Рада.

Виклад змісту доцільно продовжити характеристикою політичного портрету гетьмана П. Скоропадського.

У такому ж плані необхідно висвітлити організацію та здійснення гетьманського перевороту?

Обов’язково розкрийте причини втрати Центральною Радою влади в Україні.