Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 5. Українська Народна Республіка (жовтень 1917 р. - квітень 1918 р.)

1. Жовтневі події в Україні.

2. Воєнно-політичний конфлікт.

3. Останній етап діяльності Центральної Ради.

Методичні вказівки:

Перший розділ свого реферату розпочніть із загальної характеристики стану суспільно-політичного життя в Україні напередодні жовтневого перевороту в Петрограді. Зазначте про проведення III Всеукраїнського військового та Козачого з’їздів. Які питання на них обговорювалися та які рішення були прийняті?

Охарактеризуйте реакцію в українських політичних колах на зміну державного керівництва в Росії. Приділіть увагу таким проблемам, як “Крайовий Комітет для охорони революції на Україні”. З’ясуйте мету його створення, склад та функції. Детального аналізу потребує і відозва “До громадян України”, обов’язково розкрийте її суть та історичне значення.

Крім того, студенту необхідно визначити позицію Центральної Ради щодо більшовицького повстання в Петрограді. Не меншої уваги потребує і проблема появи в Україні трьох таборів з різною політичною орієнтацією. Зазначте про сутички в м. Києві між більшовиками та прихильниками поваленого Тимчасового уряду. З’ясуйте роль в цих подіях УЦР.

Предметного розгляду також заслуговує і діяльність Центральної Ради в останні дні жовтня 1917 р.

Працюючи над другим розділом, слід передусім згадати про спроби співробітництва між більшовиками і УЦР, проаналізувати причини зростаючої конфронтації між ними, яка особливо загострилася наприкінці 1917 р., що унеможливило проведення у м. Києві спільного з’їзду Рад.

Необхідно зазначити про плани більшовиків щодо усунення Центральної Ради від влади в Україні. Особливу увагу приділіть одному з варіантів - мирному усуненню. Далі необхідно розібратися, чому більшовики вирішили провести з’їзд Рад у м. Харкові. На які сили вони спиралися, скликаючи його, яке народне представництво втілював з’їзд?

Наступне чому Ви приділяєте увагу, так це варіанту силового усунення (робітничі страйки, створення революційного комітету для повстання, захоплення влади на місцях тощо). Потребує детального аналізу питання зовнішньополітичного тиску, збройної агресії (Ультиматум РНК Росії, Перша українсько-радянська війна: причини, привід, “Війна декретів”, хід бойових дій та причини поразки). Зазначте результати та наслідки воєнно-політичного конфлікту.

У третьому розділі потрібно зазначити про те, що другий весняний період національно-визвольних змагань українців теж не був легким. Формально в м. Києві та по всій Україні після вигнання більшовиків була відновлена влада Центральної Ради, яка продовжувала провадити свою законодавчу діяльність. Фактично ж в Україні встановлювався військовий окупаційний режим, коли іноземні військові чиновники дозволяли собі активне втручання в українські внутрішні справи. Наведіть приклади практики такого втручання. Як до цього поставилася Центральна Рада? Які події спричинили до ще більшого загострення відносин між окупаційною адміністрацією та УЦР? Чим не влаштовувала Німеччину та Австро-Угорщину остання? Чи планувалось керівництвом цих країн усунути Центральну Раду від влади?

Також не забудьте в роботі зазначити про ставлення до УЦР різних верств українського суспільства.