Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 4. Доба Центральної Ради

1. Зовнішня діяльність.

2. Внутрішня політика.

3. Національно-культурне будівництво.

Методичні вказівки:

При підготовці першого розділу, студенту головну увагу слід приділити процесу формування Центральною Радою власної зовнішньої політики, зокрема, характеристиці змісту і практичної діяльності в галузі міжнародних відносин. В рефераті доцільно було б висвітлити дипломатичні відносини УНР з Радянською Росією та іншими країнами, показати участь представників Центральної Ради в переговорному процесі у Брест-Литовську, пояснити значення для України підписання договору з державами Четверного союзу, визначити позицію Центральної Ради у ставленні до окупації України німецькими та австро-угорськими військами, розкрити причини її ліквідації.

У другому розділі рекомендуємо показати заходи щодо відновлення і розвитку економіки, відбудови сільського господарства та промисловості, розвитку демократичних основ національно-державного будівництва. Водночас слід вказати на негативні моменти у процесі українського державотворення, непослідовність у практичному проведенні економічної і соціальної політики, особливо підкреслити недоліки в однобічному вирішенні всіх проблем на основі національної революції без поєднання її із соціальною.

У змісті третього розділу необхідно зазначити, яку саме роль відіграла Лютнева революція 1917 р. в житті українства. Що свідчило про відродження української культури й освіти в той час? Одним із важливих напрямків освітньо-культурної роботи стала українізація школи; створення державних гімназій з українською мовою навчання; проведення Українського педагогічного з’їзду; створення Всеукраїнської учительської спілки; заснування журналу “Українська школа”; II Всеукраїнський з’їзд учителів; Всеукраїнський професійний учительський з’їзд. Які питання на ньому вирішувалися? Українізація вузів; створення та діяльність товариства “Праця”; підпорядкування всіх шкіл на території України генеральному секретаріату освіти; подальша українізація вищої та професійної освіти тощо.

Крім того, зазначте про вплив революційних подій на мистецьке життя, книгодрукування та пресу.

Бурхливі соціальні потрясіння не оминули й театральне життя. Напишіть про заснування та діяльність Комітету українського національного театру.

Помітною рисою культурного життя України стало створення творчих і громадських об’єднань Центрального комітету охорони пам’яток старовини та мистецтва, фонду ім. Т. Г. Шевченка для виховання обдарованих дітей, Української жіночої спілки та інших. Охарактеризуйте їх діяльність.