Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 3. Лютнева революція 1917 р. в Україні

1. Державний переворот в Росії.

2. Революційні перетворення у Наддніпрянщині.

3. Загальноукраїнський громадсько-політичний центр.

Методичні вказівки:

Під час роботи над першим розділом, пропонуємо студенту звернути увагу на воєнні події Першої світової війни кінця 1916 р. - початку 1917 р. та визначити їх вплив на соціально-економічне й суспільно-політичне становище в Російській імперії, зокрема в Наддніпрянській Україні. Вам потрібно буде не лише зазначити про погіршення економічного становища, загострення соціальних суперечностей та політичну неспроможність царизму щодо управління країною, а й розкрити наслідки загальнонаціональної кризи в Росії.

Далі у своїй роботі Ви зазначаєте про події, які відбулися в Петрограді в 20-х числах лютого 1917 р. Крім того, Вам необхідно буде висвітлити характер, завдання та рушійні сили революції. Пояснити, за яких обставин Державна Дума отримала право формувати уряд та визначити, яких ще змін зазнало політичне життя держави?

Чи згодні Ви з твердженням, що саме низький авторитет влади в країні і став причиною швидкої перемоги революції? Аргументуйте свою відповідь.

У другому розділі необхідно написати про те, що перемога Лютневої революції в Росії сприяла розвитку нової політичної ситуації на просторах колишньої імперії. Події в Петрограді прискорили початок Української націонал-демократичної революції. З самого її початку в Україні розгорнувся масовий рух за повернення їй державного суверенітету. З’ясуйте, як ставився Тимчасовий уряд та загальноросійські політичні партії до цієї ідеї? В умовах революції в Україні активізували свою діяльність різні політичні сили. Зазначте, які? На території України влада перейшла до призначених Тимчасовим урядом губернських та повітових комісарів. Крім того, створювались альтернативні органи влади - Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів. На Вашу думку, чи були ради впливовою політичною силою в Україні навесні 1917 р.?

Працюючи над третім розділом, студенту насамперед потрібно буде зосередити увагу на аналізі процесу створення Центральної Ради як єдиного національно-політичного центру, котрий повинен був скоординувати діяльність різних течій, стати організуючою громадсько-політичною, а потім і державотворчою силою. Логічним продовженням викладу Вами цього питання є характеристика чисельного, національного, соціального і політичного складу Центральної Ради. Зазначте найхарактерніші риси її діяльності, основні етапи еволюції, а також про провідних її діячів М. Грушевського, В. Винниченка, С. Єфремова, С. Петлюру та інших. Необхідно дати розгорнуту характеристику вище згаданих постатей, написати про їх політичну, наукову й літературну діяльність.