Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

1. Плани ворогуючих держав щодо українських земель напередодні війни.

2. Воєнні дії на українських землях в роки Першої світової війни.

3. Соціально-політичне становище українських земель.

Методичні вказівки:

При підготовці першого розділу слід звернути увагу на причини розв’язання Першої світової війни та її характер. Чи потрапила Україна у сферу інтересів двох воєнних блоків? Чи мали чіткі плани щодо українських земель на початку війни Росія, Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Румунія? На які українські території вони притендували?

Другий розділ повинен містити в собі матеріал наступного характеру: Східний фронт, перебування українських земель в епіцентрі воєнного протиборства Троїстого (Четверного) союзу і Антанти, бойові дії на західноукраїнських землях (прикордонні бої, наступ 8-ї російської армії під командуванням О. Брусилова, “Галицька битва”, бої в Карпатах, Горлицька наступальна операція, “Брусиловський прорив”, наступ російських військ на львівському напрямку тощо).

Розкриваючи зміст третього розділу, студенту, в першу чергу, необхідно зазначити причини виникнення економічної та політичної кризи в Росії та Австро-Угорщині в роки Першої світової війни.

Зробіть порівняльну характеристику економічного і продовольчого становища в обох імперіях.

Наступне, на чому слід було б акцентувати увагу, так це на наростанні політичних суперечностей у верхах російського суспільства.

Особливу увагу варто приділити назріванню революційної кризи в Наддніпрянській Україні.

Предметного розгляду заслуговує і позиція австро-угорської влади стосовно національного питання.

Далі Ви характеризуєте ставлення української громадськості до політичної діяльності правлячих кіл Російської та Австро-Угорської імперій. Зазначте політичні і громадські угрупування, на які розкололося національно свідоме українство під час війни. Розкрийте позицію кожного з них щодо шляхів і засобів розв’язання “українського питання”.