Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

РОЗДІЛ 4

СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ “НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

(ПЛАН, МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ, РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

V СЕМЕСТР (III курс)

Тема 1. Наддніпрянська Україна в 1907 - 1914 рр.

1. Політичне становище в Україні після поразки першої російської революції.

2. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні.

3. Економічне піднесення 1910-1914 рр.

Методичні вказівки:

Висвітлення змісту першого розділу варто розпочати із характеристики політичної ситуації в Наддніпрянщині влітку 1907 р. Мова йде про події, які відбулись в Росії 3 червня 1907 р. та їх вплив на подальший суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українських земель.

Детального аналізу потребують і міжнаціональні відносини в імперії. З’ясуйте, причини посилення національних утисків в Україні. Обов’язково приділіть увагу заборонним заходам царського уряду щодо української культури. Предметного розгляду заслуговує і українське питання в III та IV Державних Думах. Охарактеризуйте діяльність українських та російських політичних партій та організацій під час наступу реакційних сил царського самодержавства, розкрийте ставлення загальноросійських політичних партій до українського питання тощо.

Переходячи до висвітлення другого розділу, Вам необхідно спинитись перш за все на розкритті передумов, причин, мети, завдань та складових Столипінської земельної реформи в Україні на початку XX століття.

Отже, важливе місце в роботі студента має посісти проблема впровадження та процес здійснення аграрних перетворень в Наддніпрянській Україні. Обов’язково зазначте про відмінності в стані розвитку українського сільськогосподарського виробництва від загального в Російській імперії. Мова йде про географічні, історичні та національні особливості сільського господарства в України. З’ясуйте та напишіть, чи були застосовані особливі підходи у реформуванні українського аграрного сектору? Крім того, вкажіть на ступінь підтримки аграрної політики сільським населенням та отримані результати від відповідних нововведень.

У третьому розділі студенту насамперед потрібно розкрити соціально-економічний стан розвитку українських земель у передвоєнний період. Вказати на причини економічного піднесення.

Детального висвітлення потребує розвиток промислового виробництва. В першу чергу, зверніть увагу на машинобудівні та металургійні підприємства. З’ясуйте, чи задовольняло українське машинобудування зростаючі потреби індустріального розвитку імперії? Наступне про що Ви зазначаєте, так це про ввезення із-за кордону сільськогосподарських машин, виробництво цукрового піску, становище в борошномельній та тютюновій промисловості тощо.

Також у своїй роботі Вам необхідно приділити увагу розвитку сільськогосподарського виробництва, кооперативному руху, торгівлі та фінансово-кредитній політиці.