Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 15. Культурний розвиток української держави на сучасному етапі

1. Умови розвитку української культури.

2. Освітньо-наукова та культурно-освітня діяльність в Україні.

3. Модерне українське мистецтво.

Методичні вказівки:

У першому питанні студенту необхідно охарактеризувати стан культури в роки незалежності. Обов’язково визначте внутрішні та зовнішні фактори впливу на неї. Доцільно було б пояснити, чому 1990-ті рр. вважаються переломними у національно-культурному житті нашої держави? Мова йде про позитивні та негативні тенденції в сучасній українській культурі.

Предметного розгляду заслуговує і така проблема, як бюджетне фінансування закладів освіти, науки та культурно-освітніх установ. Детального аналізу потребує ресурсна база, яка виділяється на розвиток культурної сфери. Поясніть, як позначилось зменшення державних асигнувань мережі закладів освіти, науки та культури на престижність професійного статусу інтелігенції (тобто популярність серед молоді культурно-освітянських професій)?

Не потрібно забувати і про позитивні сторони українського культурного процесу. Вам необхідно зазначити в своїй роботі про створення законодавчої бази (19. 02. 1992 р. Верховна Рада України ухвалила “Основи законодавства про культуру” - програма розвитку української культури); роль громадськості в розвитку різних напрямків українського культурного життя (наприклад, створення та діяльність громадсько-культурних товариств, об’єднань та фондів); систему державних нагород України (Орден Ярослава Мудрого, відзнака за “Мужність” і т. п.); відродження традицій меценатства в Україні; культурні зв’язки (міжнародні); внесок в національно-духовне відродження нашої держави української діаспори тощо.

Друге питання розпочніть з висвітлення стану розвитку системи освіти в роки незалежності.

У контексті розгляду проблеми доцільно було б зупинитись на реформуванні освітньої галузі. Перше, на що Вам необхідно звернути увагу, так це на документи, які являють собою законодавчу основу розвитку освіти в державі - Закони України “Про освіту” (від 1991 та 1996 рр.). Які цілі та принципи в них закладені? Державна національна програма “Освіта” (1993 р.). Що в ній передбачалось та гарантувалось? Закони України “Про професійно-технічну освіту” (1998 р.) та “Про загальну середню освіту” (від 1999 р.). Зазначте їх головні завдання.

Далі мова повинна піти про кожну ланку системи освітніх установ. А саме про мережу дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, середньоспеціальних та вищих навчальних закладів.

Ґрунтовного дослідження потребує і проблема забезпеченості педагогічними кадрами навчально-освітні заклади в сільській місцевості та в містах різних регіонів України (зробіть порівняльну таблицю).

Крім того, приділіть увагу матеріально-технічному забезпеченню освітніх установ.

Важливою складовою цього питання є розвиток української наукової галузі.

Охарактеризуйте процеси, які відбуваються в науковій сфері України протягом останніх двох десятиліть. Зазначте про діяльність Академії Наук. Напишіть про досягнення та проблеми української науки.

Вкажіть прізвища українських науковців, які отримали світове визнання та видатних вчених, які є вашими земляками.

У контексті розгляду даної проблеми особливу увагу необхідно приділити досягненням та відкриттям у різних галузях вітчизняної науки.

В останній частині питання студент характеризує діяльність культурно-освітніх осередків в Україні. Неодмінно зазначте про рівень бюджетного фінансування культурно-освітньої сфери.

Почніть з музейної справи (наприклад, відкриття нових музеїв, історико-культурних центрів).

Далі приділіть увагу мережі масових бібліотек (пропонуємо взяти за основу будь-яку публічну бібліотеку і дослідити історію її діяльності в роки незалежності).

Крім того, напишіть про роботу клубів у сільській місцевості. Чи мають вони на сьогоднішній день труднощі в матеріально-технічному та кадровому забезпеченні? Що робить держава для того, щоб покращити їх становище?

На початку третього питання Вам потрібно в загальних рисах охарактеризувати зміни, які відбулися в українському літературно-мистецькому процесі на сучасному етапі. Після чого переходьте до більш детального висвітлення питання. Обов’язково приділіть увагу новим тенденціям в таких галузях культури, як літературі, живопису, архітектурі, театрі, музиці, кінематографії. Твори яких сучасних діячів культури найбільше Вам імпонують?

Поясніть, які труднощі переживає сучасне українське мистецтво? Поміркуйте над таким питанням та дайте ґрунтовну відповідь, що, на Вашу

думку, необхідно зробити для подолання кризових явищ в культурному житті країни?