Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 14. Міжнародна діяльність України в роки незалежності

1. Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності.

2. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики.

3. Участь у роботі міжнародних організацій.

Методичні вказівки:

На початку першого питання Ви розкриваєте передісторію становлення України як самостійного суб’єкта міжнародних відносин. Характеризуєте документи, якими визначається зовнішньополітичний курс України останні два десятиліття.

Після чого студент веде мову про визнання світовою громадськістю державної незалежності України. З’ясуйте, які країни це зробили першими? Чим, на Вашу думку, було викликане швидке визнання незалежності нашої держави міжнародним співтовариством? Встановіть, чи є в світі такі країни, які до сьогоднішнього дня офіційно не визнали Україну, як незалежну державу та не встановили з нею дипломатичні відносини?

Крім того, Ви зазначаєте про обмін посольствами, дипломатичними та консульськими представництвами; залучення української сторони до участі в миротворчих акціях, антитерористичних операціях та гуманітарних місіях. Висвітліть результати діяльності, а точніше конкретні досягнення МЗС України у вище зазначених міжнародних сферах.

Наступні підпитання, яким Вам необхідно приділити свою увагу, так це принципи, завдання, основні напрямки реалізації та пріоритети зовнішньої політики України.

Одним із важливих питань, що постало перед нашою державою в перші роки незалежності було - ядерне роззброєння. Вам потрібно з’ясувати, чи виникли в Україні проблеми в даному процесі? Якщо ТАК, то розкрийте механізм їх вирішення.

Відповідь на друге питання студент розпочинає з того, що зазначає об’єктивні умови багатоплановості зовнішньополітичної орієнтації української держави.

Після цього доцільно було б розкрити головні вектори зовнішньої політики України.

Далі необхідно дослідити особливості двосторонніх зв’язків української республіки з країнами СНД.

Важливе місце у роботі студента має посісти і проблема, яка стосується всесторонньої співпраці України з країнами “старого світу” та американського континенту.

Наступне, на що Вам потрібно буде звернути свою увагу, так це на взаємовідносини української республіки з сусідніми державами. Розпочніть з процесу нормалізації стосунків з кожною із них. Мова йде про договори, які стосуються добросусідських відносин. Поміркуйте над наступним питанням та дайте ґрунтовну відповідь на нього: чи мала Україна конфліктні ситуації з сусідніми державами? Якщо ТАК, то вкажіть з ким і з якого приводу?

Переходячи до висвітлення третього питання, варто спинитися перш за все на детальному аналізі документу, який дає нашій державі правові основи для прийняття участі в роботі міжнародних організацій. Далі Вам необхідно буде скласти їх список, обов’язково зазначивши в яких із них Україна є членом, а в яких спостерігачем. Після чого студент в загальних рисах характеризує діяльність України в кожній із зазначених ним міжнародних організаціях. Пропонуємо Вам, дане підпитання оформити у формі таблиці, даємо її зразок:

Назва Міжнародної організації

Які держави входять до складу організації

Рік, з якого Україна бере участь в її

діяльності

Характеристика

1.

Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Азербайджан

Білорусь

Вірменія

Казахстан

Киргизстан

Молдова

Російська

Федерація,

Таджикистан

Туркменістан

Узбекистан

Україна

1991

- створення СНД;

- участь в Економічному Союзі Співдружності;

- двосторонні відносини з країнами СНД і т. п.

2.

3.