Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 13. Суспільно-політичне життя в Української республіки (1991 - 2009 рр.)

1. Державне будівництво.

2. Г ромадсько-політичний розвиток.

3. Формування багатопартійної системи.

Методичні поради:

У першому питанні студент ґрунтовно досліджує сучасну модель державотворення в Україні. Перше, на що варто звернути увагу, так це на Концепцію реформування партійно-радянської системи, обов’язково розкрийте її спрямованість та зміст.

У контексті розгляду цієї проблеми Вам необхідно зазначити хронологічні межі та охарактеризувати кожний із етапів трансформаційного процесу.

Інформуючи про перші кроки у розбудові незалежності, незабудьте вказати на наявність стартових умов для цього. Крім того, відповідного предметного вивчення потребують такі проблеми, як формування державних органів влади та управління, створення української армії, вироблення законодавчої бази, конституційний процес, стратегічні напрями в зовнішньополітичній діяльності України, розвиток економіки тощо.

Також необхідно висвітлити і наступні етапи українського державотворчого процесу.

Роботу над другим питанням розпочніть із характеристики політичної ситуації в Україні на початку 1990-х рр. З’ясуйте, як перехідні процеси в політичному житті України позначились на її внутрішньому та зовнішньому становищі?

Наступне, чому необхідно приділити увагу, - це політичній боротьбі в Україні. Зазначте вплив даного протистояння на проведення економічних та соціальних реформ в українській державі. Поясніть, як прийняття компромісного рішення щодо розподілу посад в органах державної влади позначилося на політичній стабільності в республіці?

Не менш докладно слід проаналізувати і наступний етап політичного протистояння в Україні. Висвітліть генезис, еволюцію та динаміку конфлікту. Розкрийте форми політичної боротьби та методи її ведення політичними опонентами.

Ґрунтовного дослідження потребує проблема розвитку конституціоналізму в Україні. Здійсніть системний аналіз основних етапів сучасного періоду українського конституційного процесу. Неодмінно розкрийте особливості розроблення, структуру та прийняття рішення щодо

Основного Закону України. Незабудьте вказати: між ким, з якою метою та за яких обставин був підписаний Конституційний договір (1995 р.)? Коли і навіщо, були внесені поправки та доповнення до змісту Конституції 1996 р.?

Розгляд питання доцільно продовжити інформацією про зміни в політичному житті української держави, які мали місце після Президентських виборів: 1991 р., 1994 р., 2004 р. та 2009 р.

Комплексного аналізу підлягає і проблема політичної нестабільності в Україні. Зазначте передумови та причини виникнення політичної кризи. Дослідіть не лише обставини, а й наслідки її довготривалості. Розкрийте основні фактори, які тривалий час утримували політичне становище в державі на стабільно складному рівні.

Відповідне місце в роботі студента має посісти і питання формування в Україні демократичного громадянського суспільства. Обов’язково поясніть, як Ви розумієте термін “громадське суспільство”? Розкрийте правові передумови (законодавчі акти) його становлення, юридичне закріплення та практичну реалізацію ліберальних і демократичних цінностей в Україні.

Наступне, про що необхідно зазначити, - це про систему суспільних інститутів, громадських організації, ЗМІ тощо.

Крім того, студенту варто приділити увагу проблемам, які виникли в процесі організації громадського життя і на сьогоднішній день залишаються не вирішеними.

Розкриваючи зміст третього питання, Вам, у першу чергу, слід зосередитись на з’ясуванні причин становлення багатопартійної системи в Україні. Обов’язково поясніть, за яких обставин це відбулося? Які передумови сприяли її виникненню? Крім того, розкрийте історичне значення появи багатопартійності в Україні.

Наступне чому студент приділяє увагу, так це головним етапам, які виділяють у процесі формування багатопартійності.

Далі Вам необхідно вказати особливості цієї системи, розкрити основні групи поділу українських політичних партій (класифікація), охарактеризувати базові положення їх програм та визначити головні завдання.

Політорієнтація

Назва партії

Лідери

Основні програмні положення

1.

Праві

2.

Ліві

3.

центристи

Поясніть, яку роль політичні партії відіграють в суспільно-політичному житті України?