Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 12. Національно-культурне відродження в України (друга половина 1980-х - початок 1990-х рр.)

1. Загальні тенденції розвитку освіти та науки.

2. Головні риси українського мистецтва доби “перебудови”.

3. Втрата ідеологічних кумирів та пошук власної ідентичності.

Методичні вказівки:

У першому питанні студент характеризує процеси, які відбувались у системі української освіти в роки “перебудови”. Потрібно визначити не тільки причини перетворень, а й розкрити основні напрямки реформування загальної, професійної, середньо-спеціальної та вищої школи в УРСР, обов’язково вказати її мету, завдання та основні принципи. У контексті розгляду проблеми доцільно було б зупинитись на детальному аналізі освітніх реформ 1984 та 1987 - 1988 рр. Крім того, необхідно з’ясувати вплив перебудовчих процесів на стан національної освіти в Україні.

Предметного розгляду заслуговує і наукова сфера. Напишіть про основні тенденції її розвитку. Складіть таблицю “Найважливіші досягнення української науки в період “перебудови”:

Галузі науки

Відкриття і винаходи

Рік

Прізвища науковців і винахідників

1.

2.

3.

Поясніть, як політико-економічна ситуація в УРСР кінця 1980-х - початку 1990-х рр. вплинула на стан розвитку освітньо-наукової галузі.

Друге питання необхідно присвятити проблемі розвитку мистецького життя в Україні під час “перебудови”.

Виклад матеріалу доцільно було б розпочати із ґрунтовного аналізу розвитку літературного процесу в УРСР. Зазначте про творчу діяльність відомих українських митців, обов’язково вкажіть літературно-художні напрямки, які вони представляли. Крім того, напишіть про найпомітніші досягнення українського літературної справи даного періоду.

Наступне, чому Ви приділяєте увагу, так це розвитку українського образотворчого мистецтва. Обов’язково вкажіть прізвища та безсмертні творіння відомих українських живописців та скульпторів.

Докладно слід проаналізувати особливості розвитку української музичної культури. З’ясуйте, із прізвищами яких композиторів, пісенних поетів та співаків були пов’язані найвищі досягнення пісенно-музичної культури українського народу.

У такому ж ракурсі варто охарактеризувати і розвиток українського театрального та кіномистецтва другої половини 1980-х - початку 1990-х рр.?

При підготовці третього питання студенту варто звернути увагу на проблеми пов’язані з втратою радянських ідеалів та відсутністю державної політики по формуванню нових пріоритетів. Засилля штампованої (серіали, бойовики) західної культури, розгубленість перед натиском національно-культурних звичаїв і не розуміння їх доцільності, криза суспільної моралі - все це характерні риси культурного рівня українського населення періоду “перебудови”.