Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 10. Стан української культури в другій половині 1960 - на початку 1980-х рр.

1. Освітньо-науковий процес.

2. Розвиток літератури та мистецтва.

3. Діяльність культурно-освітніх осередків.

Методичні вказівки:

У першому питанні студенту необхідно охарактеризувати стан розвитку системи освіти та науки в УРСР у вище зазначений період.

В першу чергу Вам варто приділити увагу модернізації освітньої сфери. Зазначте, які саме зміни відбулись у розвитку середньої освіти (Постанова ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР від 1972 р.) в Українській РСР? Не забудьте згадати про навчально-освітню реформу 1984 р. З’ясуйте, чи встигли реформатори довести до кінця свій освітній проект?

Розгляд питання доцільно продовжити характеристикою становища закладів освіти в Україні: дошкільних, шкільних, професійно-технічних та вищих.

Обов’язково зазначте кількість навчально-освітніх установ, дітей та молоді, яка в них навчалася.

Крім того, слід приділити увагу і такому важливому питанню, як матеріально-технічне забезпечення дитсадків, шкіл, технікумів та вузів. Мова йде про ремонт закладів, меблювання приміщень, наявність методичної літератури, підручників, навчальних таблиць, засобів технічного навчання.

В обов’язковому порядку зробіть порівняльний аналіз рівня розвитку освітньої справи в місті та сільській місцевості.

Продовжуючи розкривати зміст цього питання, необхідно зосередитись на позитивних змінах та негативних наслідках в роботі навчально-освітніх установ Української РСР.

Ґрунтовному дослідженню підлягає і сфера науки та техніки. Розкрийте їх місце та роль в розвитку радянського суспільства. Вкажіть на загальні та пріоритетні напрямки науково-технічного процесу другої половини 1960 - початку 1980-х рр.

Роботу над другим питанням Ви розпочинаєте з дослідження умов розвитку літератури та мистецтва у добу “застою”.

Приділіть увагу діяльності спілки письменників УРСР. З’ясуйте, яку тематику радянське керівництво вважало особливо актуальною на той час? Що свідчило про “закручування гайок” в ідеологічній та культурній сферах? Напишіть про досягнення українських літераторів. Які письменники залишались на позиціях офіціозу і соціалістичного реалізму, а яких звинувачували у “націоналізмі” та “антирадянщині”? Логічним продовженням відповіді буде характеристика творчості Л. Костенко, О. Гончара, І. Білика, Р. Іванчука та ін.

Проаналізуйте стан розвитку образотворчого мистецтва Української РСР. Обов’язково зазначте про функціонування громадської організації - Спілки художників УРСР. Вкажіть прізвища відомих художників і скульпторів. Напишіть, які твори образотворчого мистецтва цього періоду Вам найбільше подобаються?

Особливу увагу зверніть на розвиток кіномистецтва в Україні у другій половині 1960 - на початку 1980-х рр. З’ясуйте, яким було його фінансове забезпечення? Які кіностудії діяли на той час в УРСР? Не забудьте згадати і про мережу кінотеатрів. Крім того, вкажіть прізвища відомих українських кінорежисерів та кіноакторів. Обов’язково зазначте назви фільмів, які сучасні кінокритики зараховують до фонду “Золотої колекції” радянського кінематографу.

Далі, Ви розкриваєте характерні риси стану розвитку українського театрального мистецтва. Зазначте про загальну кількість театрів, творчу діяльність народно-самодіяльних колективів, новаторство у театральній сфері, національний колорит українських театральних установ. Вкажіть прізвища популярних в ті роки театральних акторів та назви вистав, які користувалися найбільшою любов’ю глядачів.

В подібному ракурсі потрібно охарактеризувати і музичне мистецтво в Україні. Напишіть про плідну роботу митців Спілки композиторів України. Вкажіть прізвища відомих музичних творців, пісенних поетів та популярних естрадних та оперних співаків. Зазначте назви державних хорів та академічних хорових капел. Які шлягери тих часів є Вашими найулюбленішими?

Наступне, чому студенту варто приділити увагу, - це зовнішньокультурним контактам України.

Предметного розгляду заслуговує і проблема утисків в культурно-мистецькій сфері. З’ясуйте, яку мету переслідувало радянське керівництво, коли заборонило трансляцію українських колядок та обрядових пісень по радіо і телебаченню? Зазначте прізвища діячів культури УРСР, які стали жертвами репресивної політики радянської влади.

У третьому питанні мова піде про вдосконалення роботи українських культурно-освітніх закладів та про їх роль у поширенні радянської культури серед народних мас. Розкрийте зміст завдань, які на них покладала радянська влада.

Крім того, радимо Вам приділити увагу мережі та матеріально-технічному забезпеченню культурно-освітніх установ. З’ясуйте, чи асигнувала держава кошти на культурно-освітню роботу? Напишіть про джерела фінансування культурного будівництва та темпи його розвитку. Детального аналізу потребує і робота культурно-освітніх закладів в місті та сільській місцевості. Не забудьте згадати про появу нових типів культурно-освітніх установ.

Зазначте, коли і з якою метою в УРСР був розпочатий процес створення централізованої клубної системи? За якими принципами відбувалось об’єднання сільських клубних закладів у комплекси.

Далі потрібно написати про якість та ефективність роботи масових бібліотечних установ. Які саме зміни відбулись у цій справі?

Розкрийте характерні риси розвитку музейної справи в УРСР у період “застою”. За рахунок яких нових музейних об’єктів розширилася мережа даного виду культурно-освітніх закладів?

Зверніть увагу на проблему підготовки кадрів для культурно-освітніх установ. Вкажіть, які заклади освіти готували спеціалістів культурно-освітньої сфери обслуговування? Зазначте відсоткове забезпечення мережі сільських бібліотек дипломованими працівниками.

Бажано написати про культурно-освітню роботу, яка проводилася в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр. у тій місцевості, де Ви на даний момент проживаєте.

Предметного вивчення заслуговує і питання ставлення державного керівництва до культурно-освітньої справи в Україні у другій половині 1960 - на початку 1980-х рр.