Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 7. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Української республіки в період хрущовської “відлиги”

1. Лібералізація суспільного життя.

2. Реформи в промисловій та сільськогосподарській галузях народного господарства України. Особливості соціальної політики.

3. Діяльність УРСР на міжнародній арені.

Методичні вказівки:

Роботу над першим питанням студенту доцільно розпочати із з’ясування причини змін, які почали відбуватись в суспільно-політичному житті Радянського Союзу після смерті Й. Сталіна.

Важливою складовою даного питання є проблема боротьби за владу. Обов’язково зазначте про позбавлення влади Л. Берії, його соратників та прибічників.

Наступне чому варто було б приділити увагу, так це реабілітаційним процесам в УРСР (перший етап); кадровій політиці; ліквідації інструментів масових чисток і терору; створенню та діяльності Комісії Президії ЦК КПРС з розслідування злочинів Й. Сталіна в час “великої чистки” (1936 - 1939 рр.); положенню про прокурорський нагляд; амністії колабораціоністів; скасуванню постанови ЦБК СРСР від 1 грудня 1934 р.; порядку ведення справ щодо підготовки і здійснення терористичних актів та постанові від 14 вересня 1937 р.; змінам в карно-процесуальному кодексі.

Не менш докладно слід проаналізувати подальші кроки десталінізації. Обов’язково зазначте реакцію в радянському суспільстві на постанову ЦК КПРС “Про подолання культу особи і його наслідки”. Крім того, з’ясуйте, чи зазнав докорінних змін суспільно-політичний лад Радянського Союзу в цей історичний період?

У контексті розгляду питання необхідно приділити увагу реабілітаційним процесам (II етап); розкрити історичне значення XXII з’їзд КПРС (1961 р.); вказати, чому 1956 - 1962 рр. ще називають радикальним етапом десталінізації; охарактеризувати процес опору десталінізації (спроба усунення від влади М. Хрущова); зазначити, чи вдалось державному керівництву, шляхом проведення суспільно-політичних перетворень, подолати найбільш неприйнятні прояви сталінського режиму в СРСР?

Друге питання стосується подальших кроків керівництва республіки у процесі вдосконалення організації управління промисловістю України (травень 1957 р.).

Наступне чому Ви приділяєте увагу, так це меті, яку переслідували реформатори; спробам спрощення і раціоналізації управління промисловістю; підпорядкованості підприємств місцевого значення; розширенню прав органів влади на місцях; виникненню перших виробничих об’єднань (комплексів) на Україні; поділу країни на великі економічні райони; діяльності рад по координації та плануванню; результатам реформ у промисловому секторі економіки тощо.

Порівняйте заходи партійно-радянського керівництва в промисловості періоду непу та хрущовської “доби”.

Далі необхідно висвітлити і реформаторську діяльність на селі. Обов’язково зазначте про рішення пленумів ЦК КПРС (1953 - 1955 рр.); матеріальну зацікавленість колгоспників; державні асигнування на потреби села; технічне і кадрове забезпечення колгоспів та радгоспів; заготівельні ціни на сільськогосподарську продукцію; заборгованість за обов’язкові поставки продуктів тваринництва; грошовий аванс; освоєння цілинних і перелогових земель у районах Сибіру, Уралу, Північного Кавказу та Казахстану; вирішення зернової проблеми тощо.

Студенту варто проаналізувати причини переорієнтації економіки на соціальні потреби та інтереси людей, розкрити заходи, які були спрямовані на поліпшення умов та підвищення життєвого рівня українського населення, охарактеризувати соціальну політику радянського керівництва щодо колгоспного селянства та приділити особливу увагу соціальному захисту жінок та дітей.

У третьому питанні Ви аналізуєте міжнародну діяльність України у другій половині 1950-х - в першій половині 1960-х рр. Обов’язково зазначте про її членство в Організації Об’єднаних Націй, участь в Міжнародному бюро освіти та Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), співробітництво із країнами Ради економічної взаємодопомоги, матеріальну допомогу країнам “третього світу” тощо.