Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 5. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни

1. Стан освіти та науки.

2. Розвиток українського мистецтва.

3. Церковне життя.

Методичні вказівки:

Формувати відповідь на перше питання студент розпочинає лише після комплексного дослідження ним освітньо-наукового життя у воєнний період.

У плані сказаного необхідно розкрити особливості розвитку загальноосвітніх, спеціалізованих, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів в Україні, а саме: діяльність закладів освіти в 1941/1942 н. р. (мова йде не тільки про територію України, яка на той час уже частково була окупована Німеччиною та її союзниками, а й про прифронтову зону та українські регіони, які ще продовжували перебувати під контролем радянської влади), роботу освітніх установ у 1942/1943 н. р. З’ясуйте, чому окупаційна адміністрація надавала перевагу в розвитку освітньої справи в Україні саме початковим та середньо-спеціальним навчальним установам? Чим можна пояснити той факт, що на західноукраїнських землях, на відміну від іншої окупованої української території, дозволялось працювати закладам освіти, які надавали не лише початкову, а й загальну середню освіту? Охарактеризуйте розвиток шкільної освіти на територіях, які контролювались радянськими та національними партизанськими загонами.

Наступна проблема, яка потребує Вашої уваги, - це налагодження роботи закладів освіти на визволених від окупантів українських землях у перші післявоєнні роки.

Детальному аналізу підлягає і науковий процес воєнного періоду. Ви не тільки зазначаєте про евакуацію наукових установ разом з їх співробітниками в радянські тилові райони та наводите приклади таких переїздів, а й визначаєте внесок, який зробили українські науковці в розвиток науки та в перемогу СРСР у війні. Обов’язково напишіть про діяльність Інституту електрозварювання АН УРСР на чолі з Є. Патоном; українських вчених під керівництвом академіків М. Доброхотова, О. Лаврентьева, О. Палладіна тощо; колективів Фізико-технічного інституту та Інституту клінічної фізіології АН УРСР.

Під час Великої Вітчизняної війни науковий світ утратив багатьох видатних українських науковців, зазначте їх прізвища та галузі науки в яких вони свого часу відзначились.

Предметного розгляду заслуговує і проблема налагодження роботи наукових установ на території України після визволення її від окупаційних військ.

В кінці питання необмінно зазначте про всі ті втрати та руйнування, яких зазнали українська освіта та наука під час війни.

Готуючи відповідь на друге питання, студенту необхідно зосередитись на характеристиці становища української літератури, театру, кіно, образотворчого мистецтва, музики, архітектури.

Обов’язково напишіть про відомих українських митців та їх видатні твори, створені у часи воєнного лихоліття.

Третє питання присвячене релігійній сфері духовного життя українців в роки Великої Вітчизняної війни. Зазначте фактори та охарактеризуйте умови розвитку церков всіх конфесій та сектантських організацій на українських землях підконтрольних Німеччині та її союзникам. Крім того, розкрийте суть змін, які відбулись в радянській державній політиці щодо релігії та церкви в першій половині 1940-х рр. Чим вони були зумовлені? Висвітліть роль церкви в суспільному житті України під час та після визволення її від окупантів.