Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 3. Український національний рух Опору в роки Другої світової війни

1. Організація українських націоналістів на початку війни. Створення УПА.

2. Український національний рух Опору в 1943 р.

3. ОУН і УПА на завершальному етапі війни.

Методичні вказівки:

Відповідь на перше питання варто розпочати з аналізу причин поділу ОУН на мельниківців та бандерівців. Потім, на основі порівняльної характеристики розкрити зміст їх політичних платформ передвоєнного та початкового воєнного періоду. Також необхідно спинитися на взаємовідносинах між ними. Крім того, слід приділити увагу не менш цікавій і на цей час відкритій проблемі співпраці оунівців з Німеччиною під час Другої світової війни.

Не забудьте згадати у своїй відповіді про проголошення незалежної української держави у 1941 р. Чим закінчилась ця спроба зміни юридично-правового статусу України?

Також, студент в своїй роботі характеризує вихідний етап розвитку діяльності оунівського підпілля. Обов’язково зазначає про його формування (створення “похідних груп”); заснування оунівських підпільних організацій по всій території України; інформаційно-пропагандистську роботу тощо.

Наступне, чому Ви приділяєте увагу, - це створенню Української повстанської армії (УПА).

Друге питання потрібно присвятити діяльності бандерівців, мельниківців та “бульбівців” наприкінці 1942 - 1943 рр. Студенту варто насамперед визначити зони їх впливу та ступінь підтримки з боку місцевого населення.

Неодмінно зверніть увагу на еволюцію поглядів ОУН - по-перше, Вам слід вказати фактори, які вплинули на відповідний процес, по-друге, розкрити сутність змін, яких зазнала їх політична платформа в цей період.

Продовжуючи розкривати зміст цього питання, зосередьтесь на аналізі відносин між представниками національної, радянської та польської течій руху Опору в Україні. Обов’язково зазначте, чи змогли домовитись між собою керівники УПА та радянського партизанського руху в плані спільних дії проти окупантів? За тим же планом потрібно охарактеризувати предмет конфлікту УПА з польськими політичними силами різних спрямувань.

Переходячи до розгляду третього питання, необхідно спинитись перш за все, на характеристиці змін, які відбулися в структурі та діяльності ОУН і УПА протягом 1944 р., поясніть, чим вони були зумовлені?

Крім того, особливу увагу потрібно приділити створенню та діяльності Української головної визвольної ради (УГВР).

Чільне місце при висвітленні третього питання має посісти об’єктивний виклад процесу взаємовідносин оунівців з німецькою, радянською та польською сторонами.