Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 15. Розвиток української культури в 1930-ті рр.

1. Наукові досягнення українських вчених.

2. Ліквідація неписьменності серед дорослих.

3. Релігійне життя.

Методичні вказівки:

У першому питанні Ви характеризуєте діяльність основного центру наукової думки в УСРР (УРСР) - Всеукраїнської Академії наук. Вкажіть прізвища науковців зі світовим ім’ям, які працювали в її інститутах та лабораторіях у 1930-ті рр. Проаналізуйте основні досягнення та наукові результати одержані українськими вченими в різних наукових галузях. Зазначте про особливості та умови стимулювання прогресивного розвитку природничих, гуманітарних та технічних наук в досліджуваний період. Висвітліть особистий внесок вітчизняних науковців у розвиток європейської науки, зокрема у галузях хімії, біології, фізики, математики, медицини, машинобудування.

Зазначте про труднощі, які довелося долати українським вченим на шляху розвитку вітчизняної науки. У контексті розгляду даного питання слід також згадати і про проблему контролю за діяльністю науковців з боку відповідних радянських органів. Напишіть про духовні втрати, яких зазнала Україна внаслідок жорстоких репресій тоталітарного режиму проти інтелігенції.

Вивчення другого питання необхідно розпочати із системного аналізу основних етапів розвитку української освітньої галузі у зазначений історичний період.

У плані сказаного потрібно приділити увагу такій проблемі, як поліпшення грамотності дорослого населення, при цьому розкрити не тільки сам процес навчання, а й причини впровадження “всеобучу” в Україні.

Наступне, про що студенту варто було б написати, так це про методи роботи партійно-радянського керівництва в цьому напрямку.

Ще однією важливою складовою цього питання залишається діяльність шкіл лікнепу, спеціальних курсів та гуртків ліквідації неписьменності.

Спираючись на опубліковані статистичні дані, розгляд проблеми необхідно продовжити інформацією про досягнення радянської влади в справі боротьби з неграмотністю в Україні.

Відповідь на третє питання студенту доцільно розпочати із загальної характеристики релігійної ситуації в радянській Україні у 1930-ті рр., при цьому акцентуючи увагу на радянській партійно-державній політиці в галузі релігії та церкви, а саме: її здійснення, трансформація, вплив на традиційне життя релігійних конфесій та віруючих.

Логічним продовженням відповіді на антирелігійну тематику будуть державно-церковні взаємовідносини в Радянському Союзі та в Україні зокрема. Ви обов’язково зазначаєте їх особливості у вказаний історичний період (які релігійні конфесії діяли на той час в Україні? Чи зазнавали вони та їх прихожани утисків із боку радянської влади? Причини посилення державного тиску на релігійні організації, його прояви тощо).

Крім того, Вам необхідно приділити увагу міжконфесійним відносинам, вказавши на їх основні проблеми.

Не менш важливою складовою цього питання залишається і така проблема, як стан розвитку сектантства в Україні (діяльність, популярність серед народних мас, взаємовідносини із іншими релігійними організаціями та владою тощо).